Lempäälän lukion stipendit ja palkinnot 30.5.2020

Lempäälän lukion stipendit ja palkinnot 30.5.2020


Paavo Sirénin rahasto ja Lempäälän-Vesilahden Koulutustuki r.y:n rahasto


Kyvykkyysstipendit lukuaineissa


III luokan opiskelijalle á 150 €


Haakana Teemu

Hakala Elli

Haliseva Vilhelmiina

Isopahkala Sinella

Karppila Tuomas

Korkeakoski Mikael

Kuumola Tuuli

Laakso Minka

Luukkaala Riikka

Mononen Minea

Piiksi Aleksandra

Ranta Johanna

Rantala Elmo

Tanni Karita

Vastamaa Oili

Vesamäki Tilda

Viljakainen Aaron

Virtanen Anna


I ja II luokan opiskelijalle á 100 €


Kääriäinen Kalle

Mikkonen Eemeli

Rantala Elina

Vanne Johanna


Haavisto Hilja-Maria

Hakala Julia

Jaatinen Sanni

Viljamaa Sonja


Kyvykkyysstipendit taide- ja taitoaineissa


Puhetaito 100 €

Korkeakoski Mikael


Musiikki 100 €

Paasi Antti


Puhe- ja ilmaisutaito 100 €

Tanni Karita


Tietotekniikka 100 €

Aho Viljo


Kuvataide á 100 €

Ilvesaro Linnea

Tammilehto Anni


Liikunta á 100 €

Junttila Santtu

Nieminen Neea
Yrjö Raaskan stipendi vesilahtelaiselle ylioppilaalle 100 €

Pispala Elina


Kai Neuvosen muistorahaston stipendi kielellisesti lahjakkaille opiskelijoille 200 €

150 € Häärä Aapo 50 € Karppila Tuomas


Hilkka ja Jouko Karangon stipendirahaston stipendi koulun parhaalle sanantaitajalle 100 €

Rantanen Janette


Olga ja Vilho Linnamon stipendirahasto lempääläiselle ylioppilaalle 100 €

Maskuniitty Maija


Riemuylioppilaat 2020 stipendirahasto. Lempäälän-Vesilahden Yhteiskoulun ylioppilaat 1970.

Stipendit jaetaan syksyllä yo-juhlassa.


Opiskelija, joka iloitsee ja nauttii oppimastaan.

Jussila Siiri


Todellisen kykynsä näyttäjä. Opiskelija, joka osaa ajoittaa kuntonsa, pystyy spurttaamaan ja selvittää esimerkiksi yo-kirjoitukset odotettua paremmin.

Palmgren Otto


Tyttö, joka pitää matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta.

Vesamäki Tilda


Luottopakki. Opiskelija tai työtoveri, johon muut voivat tukeutua, jolta kysyä neuvoa; pelaaja, jolle voi syöttää, kun itse on vaarassa menettää pallon.

Ruuna Hanne


Oikea käsi. Opiskelija tai työtoveri, joka ei itse halua olla tai ’mahdu’ olemaan esillä, mutta joka kuitenkin on valmis kantamaan vastuuta auttamalla varsinaista vastuuhenkilöä tai johtajaa.

Alentola Aaro


Opettajakunnan ryhtipalkinto 600 €


syksy 2019


á 150 €

Länsipuro Anette

Mäkinen Suvi

Pärkkä Matias


100 €

Yli-Mannila Fiia


50 €

Korja Lauri


kevät 2020, 500 €


á 100 €

Aakkula Milja

Ali-Löytty Tuomas

Korhonen Oskari

Maskuniitty Maija

Ojanen Veera


Hanke-stipendit € á 100 €

Laitinen Santeri

Rantanen Janica


Kilpailumenestys Virta-kampuksen ympäristökilpailuissa á 50€ 

Tiensuu Anni

Viljakainen Aaron

                                                   

Stipendi opiskelijalle, joka on lukioaikanaan edustanut kouluaan tai tehnyt sitä tunnetuksi 100 €

Laitinen Santeri


Olga ja Vilho Linnamon Säätiön stipendi parhaalle äidinkielen yo-kirjoittajalle 400 €

Luukkaala Riikka


Olga ja Vilho Linnamon Säätiön kannustusstipendi á 200 €

Bamberg Edla

Länsipuro Juho

Niemi Max

Tapanainen Arttu


Bouhlal Jakob

Närhi Juha

Pekola Arttu

Pirttiluoto Noora

                                                                        

Urho Silvon testamenttisäätiön stipendi opiskelijayhteisön hyväksi toimineelle opiskelijalle á 100 €

Eräniitty Riia

Ristseppä Kaisa

Tiensuu Anni


Lions Club Lempäälän Kanavan kiristipendit á 100 €

Aro Jiri

Altmart Claudia


Lempäälään seurakunnan uskonnon stipendi 100 € ja kirjapalkinto

Pihlajamäki Ancela


Vesilahden seurakunnan uskonnon stipendi 100 € ja kirjapalkinto

Niemirepo Teela


Lempäälän Yrittäjät ry:n stipendi

aktiiviselle, yhteiskunnan toiminnasta kiinnostuneelle, yrittäjyyshenkiselle ylioppilaalle 100 €

Korkeakoski Mikael


Pohjola-Norden Lempäälän stipendi ansioituneelle ruotsin opiskelijalle 50 €

Aakkula Milja


Pirkanmaan teknologia-alan yritysten osoittaman stipendin tunnustuksena hyvin suoritetuista LUMA-aineiden opinnoista, 50 €

Mikkonen Eemeli


Kiilto Oy:n stipendit menestyksellisestä kemian opiskelusta, 300 € á 75 €

Viljakainen Aaron

Kuumola Tuuli

Haakana Teemu

Halmes Sofia


Vuorineuvos Paavo V. Suomisen stipendi pitkässä matematiikassa laudaturin saaneille

syksy 2019, 200 €

Pärkkä Matias


kevät 2020, juhlavuoden korotettu summa, á 300 €

Lahtinen Otto

Larikka Juhani

Rantala Elmo

Simolin Tuomas

Viljakainen Aaron


Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön stipendi pitkässä matematiikassa menestyneelle, 1000 €

Viljakainen Aaron


PALKINNOT


Lempäälän-Vesilahden Sanomien kirjalahjakortti lukemisen taitajalle.

Tammilehto Anni


Lempäälä-Seuran kirjapalkinto parhaalle historian yo-vastaajalle

Luukkaala Riikka


Sverigekontakt i Finland ry:n kirjapalkinnot menestyksestä ruotsin kielen opinnoissa

Jokinen Alli


Pohjola-Norden on kansalaisjärjestö, joka edistää pohjoismaista yhteistyötä ja tekee Pohjoismaita tunnetuksi Suomessa. e-Kirjapalkinto menestyksellisestä ruotsin opiskelusta

Haliseva Vilhelmiina


Kemia-lehti ja yhteistyökumppanit lahjoittavat Kemia-lehden stipendin kiinnostuksesta kemian alaan ja hyvästä kemiamenestyksestä.

Stipendin lahjoittavat Kemia-lehti ja yhteistyökumppanit: Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, Brightplus Oy, Forchem Oy, Helsingin yliopiston kemian osasto, Itä-Suomen yliopiston kemian laitos, Jyväskylän yliopiston kemian laitos, Kemian Kustannus Oy, Kemian Seurat, Kemianteollisuus ry, Labo Line Oy, LUT-yliopisto, Neste Oyj, Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta, Papula-Nevinpat, Software Point Oy, Tampereen yliopisto, Turun yliopiston kemian laitos ja Åbo Akademi.


Hakala Elli

Hakala Julia

Kuumola Tuuli

Lehto Lassi

Mecklin Katariina

Mikkonen Eemeli

Närhi Juha

Pola Viivi


Uusiouutisten lehtistipendi opiskelijalle, joka on kiinnostunut ympäristönsuojelusta ja/tai käytännön toiminnasta yhteisen ympäristömme hyväksi.

Stipendin lahjoittavat Uusiouutiset-lehti ja yhteistyökumppanit: Kiertokaari, Kuusakoski, Lassila & Tikanoja, LHJ Group, Purkupiha, Remeo, Rosk’n Roll, SER-tuottajayhteisö SERTY, Suomen Erityisjäte, Suomen Kiertovoima ry KIVO ja Urbaser.


Rantanen Janica


Long Playn vuosikerta. Hitaan journalismin yhdistyksen lahjoittama tiedonhalusta ja uteliaisuudesta.

Jussila Siiri


Yksi Elämä -hanke palkinto terveystiedon kirjoittajalle

Tuominen Viivi


F-musiikin musiikkistipendi, Rockway.fi-internet-musiikkikoulu

Jokinen Paul


KUNNIAKIRJAT


Kunniakirja lukionsa parhaalle valtakunnallisesta Talousguru-kilpailusta

Aro Jiri


Parhaat onnittelut stipendien ja huomionosoitusten saajille.

Lämmin kiitos stipendien ja muiden palkintojen luovuttajille.