Lempäälän lukion abiturientit siirtyvät etäopetukseen ajalla 3.-24.9.2021

7.10.2021

Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen Lempäälän lukion sekä kaksoistutkinnon abiturientit sekä 4. vuosikurssin opiskelijat siirtyvät etäopetukseen aikavälillä 3.-24.9. Etäopetukseen siirtymisellä pyritään turvaamaan jokaisen syksyn ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuneen kokelaan osallistuminen yo-kokeisiin. Järjestely on myös YTL:n ja Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän suositusten mukainen (kts. alla).

• YTL: Ylioppilastutkintoon osallistuvia suositellaan välttämään kontakteja 10 vuorokauden ajan ennen kokeita.

• Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä: Ohjausryhmä suosittelee syksyllä kirjoittaville abiturienteille omaehtoista karanteenia kymmenen vuorokauden ajan ennen kirjoituksia. Pandemiaohjausryhmän mukaan epidemiatilanne huomioiden kunnissa voidaan mahdollistaa myös etäopetusta.

Abien etäopetus mahdollistaa jokaiselle syksyn kirjoituksiin osallistuvalle kontaktien välttämisen koulupäivien aikana. On kuitenkin huomioitava, että kontakteja tulisi välttää myös vapaa-aikana 10 vuorokautta ennen kokeita.

Lempäälän lukion opiskelijoiden on mahdollista tilata kunnan valmistamat kouluruoka-annokset etäopetusajalle.  Tredu ohjeistaa kaksoistutkintolaisia erikseen etäopetusajan ruokajärjestelyistä.

Erno Tossavainen
Rehtori, Lempäälän lukio