Kotiväelle

Lempäälän lukion ja opiskelijoiden kotien välisen yhteistyön lähtökohta on avoin ja yhdenvertainen vuorovaikutus sekä keskinäinen kunnioitus. Yhteistyö tukee opiskelijan oppimisen edellytyksiä, tervettä kehitystä ja hyvinvointia. Sen tarkoituksena on edistää myös opiskelijoiden, huoltajien ja kotien osallisuutta sekä lukioyhteisön yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteistyö huoltajien ja kotien kanssa kuuluu Lempäälän lukion toimintakulttuuriin, ja se jatkuu opiskelijan koko lukio-opiskelun ajan.

Yhteistyötä tehdään monilla eri tasoilla. Arjessa keskeisin yhteistyöväline on Wilma, jonka avulla koulun ja kodin välinen viestintä sekä esimerkiksi poissaolojen selvittäminen tapahtuu luontevasti. Koulukokoukset sekä vanhempainillat eri vuositasolle ovat myös tärkeä yhteistyömuoto. Lempäälän lukion kotisivuilla on perustiedot koulun toiminnasta, ohjauksesta ja opiskeluhuollon periaatteista. Ryhmänohjaaja on ensisijainen yhteyshenkilö opiskelijan kotiin. Ryhmänohjaaja informoi koteja koulun ja kyseisen vuositason ajankohtaisista asioista. Ohjaus- ja tukitoimenpiteissä lähtökohtaisesti toimitaan opiskelijan kanssa, mutta tarvittaessa mukaan otetaan myös huoltajat. Yhteistyötä tehdään opiskelijan ja hänen perheensä kokonaistilanne huomioiden. Huoltajien mielipiteitä kuullaan mm. koulukokouksissa sekä vanhempainilloissa.

Lempäälän lukion työ- ja loma-ajat löytyvät kotisivujen Opiskelijalle -välilehdeltä.