Kurssien uusiminen

Hyväksytyn kurssin uusiminen

Hyväksytyn kurssin voi uusia joko käymällä kurssi uudelleen tai suorittamalla se seuraavan lukuvuoden alussa järjestettävässä korotuskuulustelussa. Abiturientit voivat uusia 1. ja 2. jaksolla suorittamiaan kursseja kevätlukukauden korotuskuulustelussa. Asiasta tulee sopia ennen kuulustelua opettajan kanssa. Kuulusteluun voi osallistua vain yhden kerran, ja siihen ilmoittautuminen on sitova. Parempi arvosana jää voimaan.

Hylätyn kurssin uusiminen

Hylättyä kurssia opiskelija saa yrittää uusia kerran, joko uusintakuulustelussa tai vastaavan kurssin kokeessa. Uusinta täytyy tehdä saman lukuvuoden aikana. Jos opiskelija ei saa tällöin hyväksyttyä arvosanaa, kurssi täytyy käydä uudelleen, mikäli opiskelija haluaa yrittää arvosanan korotusta.

Uusintakuulustelu järjestetään jokaisen jakson jälkeen. Uusintakuulusteluun on oikeus osallistua opiskelijalla, joka on saanut kurssikokeesta hylätyn arvosanan tai ollut kurssikokeesta poissa aiheellisesti. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan sähköisesti, ja ilmoittautuminen on sitova. Uusintatilaisuus katsotaan menetetyksi, jos opiskelija on siitä poissa aiheettomasti.

Opiskelijan tulee ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja aineenopettajan opastuksella huolehtia siitä, ettei hylättyjä kursseja pääse kertymään niin paljon, että aineen oppimäärän suoritus tai edellytykset jatkaa aineen opiskelua ovat uhattuna. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan tulee ajoissa pyrkiä käymään hylätyiksi jääneitä kursseja uudelleen.