Opintojaksojen/

kurssien uusiminen

Hyväksytyn opintojakson/kurssin uusiminen

Hyväksytyn opintojakson/kurssin voi uusia käymällä sen uudelleen. 

Hylätyn opintojakson/kurssin uusiminen

Hylättyä opintojaksoa/kurssia opiskelija saa yrittää uusia kerran, joko uusintakuulustelussa tai vastaavan opintojakson/kurssin kokeessa. Uusinta täytyy tehdä saman lukuvuoden aikana. Jos opiskelija ei saa tällöin hyväksyttyä arvosanaa, opintojakso/kurssi täytyy käydä uudelleen, mikäli opiskelija haluaa yrittää arvosanan korotusta.

Uusintakuulustelu järjestetään jokaisen jakson jälkeen. Uusintakuulusteluun on oikeus osallistua opiskelijalla, joka on saanut opintojakson/kurssi päättökokeesta hylätyn arvosanan tai ollut kokeesta poissa aiheellisesti. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan sähköisesti, ja ilmoittautuminen on sitova. Uusintatilaisuus katsotaan menetetyksi, jos opiskelija on siitä poissa aiheettomasti.

Opiskelijan tulee ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja aineenopettajan opastuksella huolehtia siitä, ettei hylättyjä opintojaksoja/kursseja pääse kertymään niin paljon, että aineen oppimäärän suoritus tai edellytykset jatkaa aineen opiskelua ovat uhattuna. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan tulee ajoissa pyrkiä käymään hylätyiksi jääneitä opintojaksoja/kursseja uudelleen.