Ilmoittautuminen yo-tutkintoon

Opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon. Oikeus osallistumiseen on, kun on opiskellut vähintään oppiaineen pakolliset opintojaksot. Jos vieraassa kielessä ei ole pakollisia opintojaksoja, kokeeseen voi osallistua opiskeltuaan kolme opintojaksoa.

Opiskelijan, joka aikoo osallistua ylioppilastutkintoon, tulee osallistua rehtorin pitämään abi-infoon ennen tutkintoon ilmoittautumista. Abi-infossa opiskelija saa ohjeistuksen ylioppilastutkinnon rakenteesta sekä kunkin tutkintokerran ilmoittautumiskäytänteistä ja aikatauluista.


Ylioppilastutkintolautakunta:

http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/


Ylioppilaskirjoituspäivät:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/aikataulut