Ilmoittautuminen yo-tutkintoon

Opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon. Oikeus osallistumiseen on, kun on opiskellut vähintään oppiaineen pakolliset opintojaksot/kurssit. Jos vieraassa kielessä ei ole pakollisia opintojaksoja/kursseja, kokeeseen voi osallistua opiskeltuaan kolme lukiokurssia/opintojaksoa.

Opiskelijan, joka aikoo osallistua ylioppilastutkintoon, tulee osallistua rehtorin pitämään abi-infoon ennen tutkintoon ilmoittautumista. Abi-infossa opiskelija saa ohjeistuksen ylioppilastutkinnon rakenteesta sekä kunkin tutkintokerran ilmoittautumiskäytänteistä ja aikatauluista.


Ylioppilastutkintolautakunta:

http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/


Ylioppilaskirjoituspäivät:

https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/aikataulut