Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa (tai S2) järjestettävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat ruotsin koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja jonkin reaaliaineen koe. Yhden näistä kokeista tulee olla pitkän oppimäärän (A-tason) koe. Pakollisten kokeiden lisäksi opiskelija voi suorittaa ylimääräisiä kokeita.

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkinnon voi suorittaa hajautetusti enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Reaalikoepäiviä on tutkintokertana kaksi, ja aineet on jaoteltu näille kahdelle päivälle. Jako perustuu todennäköisiin suosikkipareihin eri reaaliaineissa: esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin kokeet ovat eri päivinä, niin että molemmat on mahdollista kirjoittaa. Ensimmäisenä päivänä on psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian kokeet. Toisena ainereaalikoepäivänä on uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, terveystiedon, kemian ja maantieteen kokeet.

Kun pakolliset kokeet on suoritettu hyväksytysti, opiskelija saa ylioppilastutkintotodistuksen. Lukion oppimäärä tulee olla suoritettuna ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista.