Rehtorilta

Lukuvuoden 2020-21 käynnistyessä maailma näyttää erilaisemmalta kuin moni meistä olisi esimerkiksi vuosi sitten olisi ajatellut. Maailmanlaajuiseksi epidemiaksi, pandemiaksi, levinnyt COVID19-virus on muuttanut monia tutuksi tulleita tapoja ympäri maailmaa. Jokainen meistä koki keväällä 2020 koronaviruksen vaikutukset koulutyöhön, jolloin opetus järjestettiin pääosin etäopiskeluna niin lukioissa kuin perusopetuksessakin. Myös nyt syksyllä epidemia näkyy Virta-kampuksen arjessa monin tavoin.

On hienoa, että lukuvuoden alku pystytään käynnistämään lähiopetuksessa viruksesta huolimatta. Turvallinen lähiopiskelu edellyttää kuitenkin jokaiselta kampuslaiselta vastuullista toimintaa mahdollisen viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Kouluun voi tulla ainoastaan oireettomana, käsihygieniasta pitää huolehtia erityisen hyvin sekä turvavälit tulee muistaa huomioida aina kun se vain on mahdollista. Opetus- ja esimerkiksi ruokailujärjestelyt toteutetaan niin, että toiminta on mahdollisimman turvallista.

Turvajärjestelyistä huolimatta voi jossain vaiheessa kuitenkin käydä niin, että joudumme opiskelemaan osan tulevastakin lukuvuodesta etäopiskeluna. Mikäli näin käy, niin voimme luottavaisin mielin siirtyä työskentelemään uudestaan verkon välityksellä. Lempäälän lukion viime kevään etäopetuksesta saatiin hyvin rohkaisevia kokemuksia niin opiskelijoiden kuin opettajien toimesta. Opetus sai kiitosta ja opiskelijoiden opinnot etenivät aiempien suunnitelmien mukaisesti. Siis vaikka etäopetus ei täysin korvaa lähiopetusta, niin laadukkaasta lukio-opetuksesta ei tarvitse mahdollisen etäopetuksen aikana tinkiä.

Ennakoimattomat, yllättävät muutostilanteet, joksi COVID19-viruksen aiheuttamaa pandemiaa voidaan kutsua, edellyttävät selviytymis- ja sopeutumiskykyä, eli ns. resilienssiä. Lukio-opintojen aikana saatava yleissivistys on yksi asia, joka vahvistaa kykyä selviytyä uusista, yllättävistäkin elämän aikana eteen tulevista tilanteista. Lempäälän lukiossa olemme myös tietoisesti vahvistaneet opiskelijoiden resilienssiä tarjoamalla heille erilaisia mahdollisuuksia osallistua omia kykyjä haastaviin projekteihin normaalin koulutyön ohella. Voidaankin sanoa, että Lelussa olemme jo pitkään toimineet tavalla, joka auttaa opiskelijoita pandemian kaltaisiin yllättäviin tilanteisiin sopeutumisessa.

Uusien koronakäytänteiden lisäksi kampuksella on tapahtunut myös muita muutoksia. Lukiomme pitkäaikainen rehtori, Erkki Hytönen, on siirtymässä hyvin ansaitulle eläkkeelle. Erkki tulee vielä kampukselle sekä juhlittavaksi että juhlapuhujaksi elokuun lopulla järjestettävän lakkiaisjuhlaviikonlopun aikana. Silloin meillä kaikilla on hyvä mahdollisuus vielä tavata Erkki ja toivottaa hänelle lennokkaita eläkepäiviä. Haluan kuitenkin jo tässä kiittää Erkkiä koko lukion puolesta siitä ansiokkaasta työstä, jota hän on vuosien saatossa lukiomme eteen tehnyt. Lisäksi haluan omasta puolestani kiittää Erkkiä kaikesta siitä opista, mitä olen häneltä kolmen yhteisen vuotemme aikana saanut. Kiitos Erkki!

Lukuvuoden alkaessa haluan toivottaa tervetulleeksi Virta-kampukselle uuden apulaisrehtorimme Taina Salosen, joka siirtyi meille Hämeenkyrön lukion rehtorin tehtävistä. On hienoa saada työkaveriksi osaava alan ammattilainen, jolle nuorten oppiminen ja hyvinvointi ovat lähellä sydäntä. Tervetuloa Taina! Samoin haluan toivottaa tervetulleeksi takaisin kampukselle kaikki mahtavat opettaja- ja henkilökuntamme jäsenet. Ja ennen kaikkea haluan toivottaa tervetulleeksi Virta-kampukselle kaikki rakkaat opiskelijamme, niin uudet kuin meillä opintojaan jatkavatkin. On hienoa päästä aloittamaan uusi lukuvuosi lähiopetuksessa teidän kaltaisten huipputyyppien kanssa! Välittämällä ja huolehtimalla toinen toisistamme sekä itsestämme pidämme huolen siitä, että meillä kaikilla on kampuksella hyvä ja turvallinen olo sekä intoa uuden oppimiseen.

Hyvää alkavaa lukuvuotta koko kampuksen väelle!

Lempäälässä 9.8.2020

Erno Tossavainen
v.s. rehtori, Lempäälän lukio