Rehtorilta

LUKUVUODEN 2019-2020 PÄÄTTYESSÄ

Tammikuussa 2020 ihmisiä alkoi sairastua Kiinan Wuhanin maakunnassa Covid-19 koronavirukseen. Alueellinen epidemia muuttui nopeasti koko maailmaa koskevaksi pandemiaksi. Maaliskuussa myös Suomessa oli ryhdyttävä mittaviin toimiin.

Ensimmäinen ja toinen vuosikurssi siirtyivät etäopetukseen 16.3.2020. Sen oli tarkoitus päättyä 13.5., mutta Valtioneuvoston suosituksesta lähes kaikki maamme lukiot jatkoivat etäopetusta lukuvuoden loppuun asti. Etäopetus kesti yhteensä 11 viikkoa.

Etänä järjestettiin myös 4. ja 5. jakson päättöviikot. Näin päästiin kokeilemaan uusia kurssiarviointitapoja. Esimerkiksi monissa etäkokeissa opiskelijoilla on saanut olla kurssikirja ja muu materiaali vapaasti käytössä.


Ylioppilastutkintojärjestelyihin tuli muutoksia. Ylioppilastutkintolautakunta aikaisti kirjoituksia siten, että ainereaalikokeet siirrettiin viikkoa aikaisemmiksi. 16.-20.3. viikolla maanantaina oli ruotsi, tiistaina reaali I, keskiviikkona matematiikka, torstaina reaali II ja perjantaina englannin ja saksan laajat oppimäärät. Koko maassa noin 1%:lla oli koe jokaisena tuon viikon päivänä.

Lempäälän lukion opiskelijat ovat saaneet kunnan tarjoaman läppärin vuodesta 2012 alkaen. Lukion opetus siirtyi pikavauhdilla etäopetukseksi. Monilta opettajilta se edellytti lisätyötä. Keräämämme opiskelijapalautteen mukaan 88% vastaajista ilmoitti olevansa täysin tai melko samaa mieltä väitteen ”Saamani etäopetus on ollut hyvää” kanssa. Myös huoltajilta saimme kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta.

Lopuksi

Olen siirtymässä eläkkeelle. Ensi syyslukukaudelle jää vielä yksi mieluisa työtehtävä.

Koronaviruksen takia kevään ylioppilasjuhla siirrettiin lauantaille 29.8.2020 klo 10.00. Juhlimme tuolloin toivottavasti suurella joukolla ensimmäisiä vain Virta-kampuksella opiskelleita ylioppilaita.

Toivotan menestystä Lempäälän lukiolle ja sen uudelle rehtorille Erno Tossavaiselle ja uudelle apulaisrehtorille Taina Saloselle.

Kiitokset opiskelijoille lukuvuoden 2019-2020 työstä.

Kiitokset Lempäälän kunnan luottamusmiehille ja viranhaltijoille, jotka ovat luoneet erinomaiset puitteet lukiokoulutukselle ja aina taanneet hyvät resurssit lukiokoulutukselle.  Erityisen hienoa oli olla mukana alusta loppuun Virta-kampuksen suunnittelu- ja rakennusprojektissa.

Kiitokset kampuksen työyhteisölle, Lempäälän lukion ja Tredun opettajille ja muulle henkilökunnalle.

Virkistävää kesälomaa.


Erkki Hytönen

Lukion rehtori