Rehtorilta

Muutosten lukuvuosi

On taas tullut se aika vuodesta, jolloin Lempäälän lukion opiskelijat aloittavat uuden lukuvuoden. Osa jatkaa aiemmin alkaneita lukio-opintoja, osa taas ottaa ensimmäiset askeleensa uudessa opinahjossa. Riippuen siitä, kumpaan ”porukkaan” nuori kuuluu, aloittaviin vain jatkaviin, lukio-opinnot poikkeavat hieman toisistaan.

Siinä missä 2.-4. vuosikurssin opiskelijat jatkavat opintojaan lukion vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaisesti, niin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat aloittavat opiskelun uuden, vuoden 2021 lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Alkavana lukuvuonna meillä on käytössä siis kaksi erilaista opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmauudistuksen seurauksena ykkösten lukio-opinnot tulevat perustumaan moduuleista muodostuviin opintojaksoihin, kun vanhemmat opiskelijat vielä suorittavat perinteisiä kursseja. Koska kurssi -käsite on poistunut uudesta opetussuunnitelmasta, niin 1. vuosikurssin opiskelijat saavat suoritetuista opintojaksoista opintopisteitä. Käytännössä kaksi opintopistettä vastaa yhtä ”vanhaa” kurssia.

Uuden opetussuunnitelman voimaantuloon liittyy myös Lelun hieman aiemmasta poikkeava lukuvuoden rakenne. Aiemmin käytössä olleen jakso -termin sijasta käytämme termiä periodi, jotta sekaannusta sanojen jakso ja opintojakso välillä ei tapahtuisi. Lukuvuosi 2021-22 tulee siis muodostumaan viidestä periodista, mutta aiemmasta poiketen 1. periodi on pituudeltaan muita lyhyempi. Lyhyemmän periodin myötä oppituntien pituus on 1. periodissa vastaavasti muita pidempi. Ensimmäisessä periodissa oppitunnin pituus on 95 minuuttia, kun se muissa periodeissa on 75 minuuttia. Näillä järjestelyillä pyrimme paitsi tukemaan entistä paremmin abiturientteja syksyn ylioppilaskirjoituksia ajatellen, niin myös rauhoittamaan koulupäivien rakennetta lukuvuoden alussa. Tällä on toivottavasti positiivinen vaikutus nuorten hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Vuoden 2021 alussa voimaanastunut laki oppivelvollisuuden laajenemisesta toisen asteen opintoihin koskee kaikkia nuoria, jotka ovat oppivelvollisina suorittaneet perusopetuksen oppimäärää 1.1.2021 tai sen jälkeen. Oppivelvollisuuden laajentamisella pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä sekä nostamaan kansallista koulutustasoa. Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyy myös toisen asteen koulutuksen muuttuminen maksuttomaksi. Maksuttomuuden myötä koulutuksellinen tasa-arvo paranee, kun kenenkään nuoren opinnot eivät esty taloudellisten seikkojen takia. Toisaalta oppivelvollisuuden laajentuminen tuo koteihin myös velvoitteen seurata nuoren oppivelvollisuuden suorittamista.

Muutokset eivät kuitenkaan pääty lukuvuoden osalta tähän. Keväällä 2022 voimaanastuva ylioppilastutkinnon uudistus tulee koskettamaan kaikkia niitä opiskelijoita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Uudistuksen seurauksena jatkossa ylioppilaaksi voi valmistua, kun kokelas suorittaa viisi tutkintoon kuuluvaa ylioppilaskoetta hyväksytysti tai kompensaation avulla. Mikäli ylioppilastutkinnon aloittaa syksyllä 21 tai sen on aloittanut jo aiemmin, niin silloin ylioppilaaksi valmistumiseen riittää neljän pakollisen kokeen suorittaminen hyväksytysti tai kompensaation avulla. Voidaankin todeta, että uudistuksen myötä ylioppilastutkinnon vaatimustaso nousee suoritettavien kokeiden vähimmäismäärän noustessa. Käytännössä uudistus ei kuitenkaan ole kovin radikaali, sillä jo aiemmin moni Lempäälän lukion opiskelija on kirjoittanut vähintään viisi ainetta osana ylioppilastutkintoa.

Keväällä 21 lukuvuotta päättäessämme toiveena oli, että syksyllä koulujen alkaessa koronatilanne olisi rauhoittunut ja monia rajoituksia voitaisiin purkaa. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan tilanne on nyt epidemian osalta vaikeutunut. Koronatapaukset ovat lisääntyneet ja sairaaloihin on loppukesän aikana joutunut yhä useampi koronapotilas. Huolestuttavaa tilanteessa on myös se, että yhä useampi koronaan sairastuneista nuorista on joutunut turvautumaan sairaalahoitoon viruksen deltamuunnoksen leviämisen myötä.

Elämmekin lukuvuoden alkaessa hyvin kriittisiä aikoja epidemian osalta. Tilannetta ei ole kuitenkaan menetetty ja asiat voidaan vielä saada kääntymään hyvälle mallille. Tilanteen haltuun ottaminen edellyttää kuitenkin meiltä kaikilta vastuullista toimintaa niin täällä kampuksella kuin vapaa-aikanakin. Lähiopetukseen voi osallistua vain oireettomana ja kampuksen terveysturvallisuuskäytänteitä on täällä oltaessa noudatettava. Vapaa-ajallakaan ei tulisi unohtaa järkevää ja vastuullista toimintaa. Kilpajuoksussa deltavariantin leviämisen kannalta oleellisessa roolissa on rokotusten etenemistahti. Mitä nopeammin saamme väestön rokotettua, sitä paremmin voimme turvata yhteiskunnan palvelut sekä sitä pikemmin voimme rajoituksia purkaa. Kannustankin kaikkia lukion opiskelijoita sekä kampuksen henkilökuntaan kuuluvia ottamaan koronarokotteen mahdollisimman nopeasti. Opiskelijoiden rokottaminen kampuksella käynnistyy elokuun 17. päivä.

Vaikka alkava lukuvuosi tuo eteemme ison joukon uudistuksia sekä edelleen jatkuvan koronahaasteen, niin luotan täysin siihen, että Lempäälän lukiolla on edessään hieno lukuvuosi. Olosuhteet opiskeluun ovat mitä parhaimmat täällä Ahtialanjärven rannalla Virta-kampuksella. Yhteisöllisyys ja toisistamme huolen pitäminen antavat meille kaikille sitä ”virtaa”, joka kannattelee jokaista, tuli lukuvuoden aikana eteen sitten mitä tahansa. Näiden sanojen myötä haluankin toivottaa oikein hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille Lempäälän lukion opiskelijoille, henkilökunnalle sekä yhteistyötahoille!

Lempäälässä 10.8.2021

Erno Tossavainen

Rehtori, Lempäälän lukio