Arviointimerkinnät

Numeroiden 4 - 10 lisäksi opintojaksojen arvioinnissa käytetään seuraavia merkintöjä:

S = suoritusmerkintä annetaan sellaisesta hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta, jossa ei tarvitse käyttää numeroarvostelua.

H = hylätty annetaan opintojaksosta, jossa ei tarvitse käyttää numeroarvostelua. Hylättyä valinnaista koulukohtaista opintojaksoa ei lueta opintokertymään.

T = täydennettävä annetaan, jos opiskelija on hyväksyttävästä syystä ollut poissa loppukokeesta. Täydennettävän saatuaan opiskelijalla on oikeus suorittaa loppukoe uusintakuulustelussa ja oikeus vielä uusia se, jos hän saa hylätyn arvosanan. Täydennettävä voidaan antaa myös opintojaksosta, josta puuttuu osasuorituksia. Täydennettävä suoritus on täydennettävä seuraavan periodin päättöviikon alkuun mennessä, muutoin opintojakso mitätöityy.

P = arvostelematta annetaan, jos opiskelija on ollut poissa opintojakson loppukokeesta ilman hyväksyttävää syytä. Opiskelija suorittaa loppukokeen seuraavassa uusinnassa.

K = keskeytynyt annetaan, opiskelijan opintojakso on keskeytynyt liian monien poissaolojen takia.

J = jatkuva annetaan, jos opiskelijan aloittama opintojakso jatkuu myöhemmin.

Opintojakson itsenäinen suorittaminen

Opiskelija voi suorittaa opintojakson painavasta syystä myös itse opiskellen. Suoritusluvan antaa aineenopettaja. Opintojakson suorittamisesta tehdään kirjallinen sopimus. Itsenäisesti suoritetusta opintojaksosta saatua hylättyä arvosanaa ei voi korottaa uusintakuulustelussa eikä korotuskuulustelussa. Itsenäisesti suoritettavan opintojakson arviointiperusteet on kerrottava opiskelijalle etukäteen.