Opettajat

Lukion opettajat 2019-2020

Sähköposti: etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Hytönen Erkki, KM, TM HyE   rehtori, psykologia 
Tossavainen Erno, FM ToE   apulaisrehtori, maantiede
Aalto Minna, FM AaM            äidinkieli ja kirjallisuus, opinto-ohjaus, luki
Aalto Suvi, FM, EO HoS         erityisopetus, lukitodistukset, ruotsi (virkavapaalla)
Gullstén Eeva, TaM GuE        kuvataide, vararehtori
Haapalahti Suvi, FM HlS       opinto-ohjaus
Haavisto Sari, TM HaS           uskonto, psykologia
Heikkilä Maria, FM HeM      ruotsi, englanti
Hoffrén Anu, FM HoA            äidinkieli
Häärä Maija, FM HäM            englanti, ranska
Jalonen Eero, FM JaE              kemia, matematiikka, vararehtori
Järvinen Jooseppi, FM JoO matematiikka
Järä Johanna, FM JäJ              yhteiskuntaoppi ja historia
Karjalainen Virpi, FM, HtM KaV        biologia, maantiede
Keskinen Katja, LitM KeK    liikunta, terveystieto
Kouhi Tuula, FM KoT               äidinkieli ja kirjallisuus
Lehtinen Jarmo, FM LeJ        historia, yhteiskuntaoppi, yrittäjyyskasvatus
Lohiniva Anne, FM LoA         englanti, saksa
Mattila Heli, FM MaH            äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Merta Tatu, FM MeT               fysiikka, kemia
Parvala Reija, FM PaR            englanti, ranska
Perälä Liisa FM PeL                  ruotsi, saksa
Sammaljärvi Taru, DI, Fil. yo SaT     matematiikka, tietotekniikka
Setälä Mika, FM SeM              matematiikka, tieto- ja mediatekniikka
Sinitalo Saija, FM SiS               englanti, äidinkieli ja kirjallisuus
Sopanen Outi, FM SoO          matematiikka
Systä Petteri, FM SyP             historia, yhteiskuntaoppi

Yhteinen Hakkarin kanssa

Aho Kirsi, FM AhK                    venäjä, ruotsi
Heikkinen Jouko, TM HeJ    filosofia
Kaikkonen Anniina, MuM KaiAn     musiikki
Luoto Katja, YtM LuK              opinto-ohjaus
Rantanen Olli-Pekka, KM RaO          liikunta 
Rask Minna, MuM RaM          musiikki, virkavapaalla