Opettajat

Lukion opettajat 2020-2021

Sähköposti: etunimi.sukunimi@lempaala.fi


Tossavainen Erno, FM ToE   rehtori, maantiede
Salonen Taina, FM SalT          apulaisrehtori, venäjä, ruotsi
Aalto Suvi, FM, EO HoS         erityisopetus, lukitodistukset, ruotsi
Eronen Risto, FM ErR             biologia, maantiede                                                             Gullstén Eeva, TaM GuE        kuvataide
Haapalahti Suvi, FM HlS       opinto-ohjaus
Haavisto Sari, TM HaS           uskonto, psykologia
Heikkilä Maria, FM HeM      ruotsi, englanti
Hoffrén Anu, FM HoA            äidinkieli                                                                   Huhtala Enni, FM HuE            uskonto, psykologia
Häärä Maija, FM HäM            englanti, ranska
Jalonen Eero, FM JaE              kemia, matematiikka
Järvinen Jooseppi, FM JoO matematiikka
Järä Johanna, FM JäJ              yhteiskuntaoppi ja historia
Karjalainen Virpi, FM, HtM KaV        biologia, maantiede (virkavapaalla)
Keskinen Katja, LitM KeK    liikunta, terveystieto
Kouhi Tuula, FM KoT               äidinkieli ja kirjallisuus, vararehtori
Lehtinen Jarmo, FM LeJ        historia, yhteiskuntaoppi, yrittäjyyskasvatus,                                                                 vararehtori
Lohiniva Anne, FM LoA         englanti, saksa
Mattila Heli, FM MaH            äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Merta Tatu, FM MeT               fysiikka, kemia
Parvala Reija, FM PaR            englanti, ranska
Perälä Liisa FM PeL                  ruotsi, saksa                                                                     
Sammaljärvi Taru, DI, Fil. yo SaT     matematiikka, tietotekniikka
Setälä Mika, FM SeM              matematiikka, tieto- ja mediatekniikka
Sinitalo Saija, FM SiS               englanti, äidinkieli ja kirjallisuus
Sopanen Outi, FM SoO          matematiikka
Systä Petteri, FM SyP             historia, yhteiskuntaoppi

Yhteinen Hakkarin kanssa

Heikkinen Jouko, TM HeJ    filosofia
Eskola Laura, MuM EsLa       musiikki
Luoto Katja, YtM LuK             opinto-ohjaus
Rask Minna, MuM RaM         musiikki (virkavapaalla)