Opettajat

Lukion opettajat 2019-2020

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@lempaala.fi

 

Hytönen Erkki, KM, TM HyE                  rehtori, psykologia 

Tossavainen Erno, FM ToE                   apulaisrehtori, maantiede 

Gullstén Eeva, TaM GuE                        kuvataide, vararehtori

Haapalahti Suvi, FM HlS                        opinto-ohjaus

Haavisto Sari, TM HaS                           uskonto, psykologia

Heikkilä Maria, FM HeM                         ruotsi

Hoffrén Anu, FM HoA                             äidinkieli

Holopainen Suvi, FM, EO HoS              erityisopetus, lukitodistukset, ruotsi

Häärä Maija, FM HäM                             englanti, ranska

Jalonen Eero, FM JaE                            kemia, matematiikka, vararehtori

Järvinen Jooseppi, FM JoO                  matematiikka

Järä Johanna, FM JäJ                            yhteiskuntaoppi ja historia

Karjalainen Virpi, FM, HtM KaV             biologia, maantiede

Keskinen Katja, LitM KeK                       liikunta, terveystieto

Kouhi Tuula, FM KoT                              äidinkieli ja kirjallisuus

Lehtinen Jarmo, FM LeJ                         historia, yhteiskuntaoppi, yrittäjyyskasvatus 

Lohiniva Anne, FM LoA                          englanti, saksa

Mattila Heli, FM MaH                               äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Merta Tatu, FM MeT                                fysiikka, kemia

Parvala Reija, FM PaR                            englanti, ranska

Perälä Liisa FM PeL                                ruotsi, saksa

Sammaljärvi Taru, DI, Fil. yo SaT           matematiikka, tietotekniikka

Setälä Mika, FM SeM                               matematiikka, tieto- ja mediatekniikka

Sinitalo Saija, FM SiS                              englanti, äidinkieli ja kirjallisuus

Sopanen Outi, FM SoO                            matematiikka

Systä Petteri, FM SyP                              historia, yhteiskuntaoppi

 

Yhteinen Hakkarin kanssa

Aho Kirsi, FM AhK                                    venäjä, ruotsi

Heikkinen Jouko, TM HeJ                        filosofia

Kaikkonen Anniina, MuM KaiAn              musiikki

Luoto Katja, YtM LuK                                opinto-ohjaus

Rantanen Olli-Pekka, KM RaO                 liikunta 

Rask Minna, MuM RaM                             musiikki, virkavapaalla