Opettajat

Lukion opettajat 2021-2022

Sähköposti: etunimi.sukunimi@lempaala.fi


Tossavainen Erno, FM ToE   rehtori, maantiede
Salonen Taina, FM SalT          apulaisrehtori, venäjä, ruotsi
Aalto Suvi, FM, EO HoS         erityisopetus, lukitodistukset, ruotsi
Eronen Risto, FM ErR             biologia, maantiede                                                           Gullstén Eeva, TaM GuE        kuvataide
Haapalahti Suvi, FM HlS       opinto-ohjaus
Haavisto Sari, TM HaS           uskonto, psykologia                                                       
Heikkilä Maria, FM HeM      ruotsi, englanti                                                                 sij. Alitalo Hanna, FM AhA
Hoffrén Anu, FM HoA            äidinkieli
Häärä Maija, FM HäM            englanti, ranska
Jalonen Eero, FM JaE              kemia, matematiikka                                            Jämsén Pieta,  MuM JPi         musiikki
Järvinen Jooseppi, FM JoO matematiikka
Järä Johanna, FM JäJ              yhteiskuntaoppi ja historia
Karjalainen Virpi, FM, HtM KaV        biologia, maantiede (virkavapaalla)
Keskinen Katja, LitM KeK    liikunta, terveystieto
Kouhi Tuula, FM KoT               äidinkieli ja kirjallisuus, vararehtori
Lehtinen Jarmo, FM LeJ        historia, yhteiskuntaoppi, yrittäjyyskasvatus,                                                                 vararehtori
Lohiniva Anne, FM LoA         englanti, saksa
Mattila Heli, FM MaH            äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Merta Tatu, FM MeT               fysiikka, kemia
Parvala Reija, FM PaR            englanti, ranska
Perälä Liisa FM PeL                  ruotsi, saksa                                                                     
Setälä Mika, FM SeM              matematiikka, tieto- ja mediatekniikka
Sinitalo Saija, FM SiS               englanti, äidinkieli ja kirjallisuus
Sopanen Outi, FM SoO          matematiikka
Systä Petteri, FM SyP             historia, yhteiskuntaoppi                               

Yhteinen yläkoulun kanssa

Heikkinen Jouko, TM HeJ    filosofia
Luoto Katja, YtM LuK             opinto-ohjaus