Opiskelijalle

Lempäälän lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jakson aikana opiskellaan 5-7 koulun tarjoamaa oppiainetta. Jakson loppupuolella on päättöviikko. Oppiaineet on jaettu kursseihin. Eri oppiaineissa kokonaiskurssimäärät vaihtelevat.

Lukion kursseja on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Syventävät kurssit ovat valtakunnallisia, pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joiden osaamista edellytetään ylioppilaskirjoituksissa. Koulukohtaisten (sekä valtakunnallisten) soveltavien (tai koulukohtaisten syventävien) kurssien ajatuksena on täydentää pakollisia ja syventäviä kursseja ja ne voivat olla monialaisia. Keskenään valinnaisia kursseja ovat pitkä- ja lyhyt matematiikka, uskonto ja elämänkatsomustieto, äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä kuvataiteen/musiikin 2. kurssi.

Lukion aikana opiskelijan tulee suorittaa kaikki pakolliset kurssit, yhteensä 51 tai 47 kurssia (riippuen opiskeletko A- vai B-matematiikkaa). Lisäksi valtakunnallisia syventäviä kursseja opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Lukion suorittamiseksi opiskelijan on suoritettava yhteensä vähintään 75 kurssia, ylärajaa ei ole määritelty. Yhden kurssin pituus on 38 tuntia.

Opinto-ohjelma laaditaan pääsääntöisesti kolmivuotiseksi. Opiskelija voi perustellusta syystä suorittaa lukion minimissään kahdessa vuodessa ja maksimissaan neljässä vuodessa ilman poikkeuslupaa. Opiskeluajan pidentäminen edellyttää aina keskustelua huoltajien ja opinto-ohjaajan kanssa.

"Normaalivauhti" merkitsee, että saadakseen minimikurssimäärän 75 täyteen, on hyvä suorittaa 1. ja 2. opiskeluvuoden aikana noin 30 + 30 kurssia ja päättövuonna 15 kurssia. Käytännössä 35 kurssia lukuvuodessa alkaa olla maksimimäärä, jonka voi selvittää ilman, että joutuu suorittamaan kursseja itsenäisesti opiskellen.

Lukion opiskelijasta tulee ylioppilas, kun hän on suorittanut neljä pakollista ylioppilastutkinnon koetta hyväksytysti ja saa lukion päättötodistuksen, jonka edellytyksenä on kaikkien pakollisten lukiokurssien suorittaminen suoritusohjeiden mukaisesti ja hänen kurssikertymänsä on riittävä (vähintään 75 kurssia joista vähintään 10 kurssia tulee olla valtakunnallisia syventäviä kursseja).

Ylioppilastutkinnon kirjallisissa kokeissa on suoritettava pakollisena äidinkielen koe. Lisäksi kokelaan tulee osallistua kolmeen pakolliseen kokeeseen. Hän voi tällöin valita seuraavista kokeista: vieraan kielen koe, toisen kotimaisen kielen (ruotsi) koe, matematiikan koe ja reaalikoe. Vieraan (A1) kielen, toisen kotimaisen kielen ja matematiikan kokeissa on kaksi tasoa. Mainituista kokeista ainakin yksi on suoritettava laajan tason mukaisesti. Pakollisten kokeiden lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita. Ylimääräiseksi voi valita B2- tai B3-kielen, reaalikokeen tai matematiikan.

Ylioppilaskirjoitukset voi suorittaa hajautetusti kolmen tutkintokerran aikana. Kirjoitukset voi aloittaa esim. toisen opiskeluvuoden keväänä tai opiskelija voi valmistua ylioppilaaksi vasta neljännen vuoden syksyllä. Syksyllä osallistuminen useampaan kokeeseen vaatii ylimääräistä opiskelua kirjoituksia edeltävänä kesänä. Tällä hetkellä kaikki YO-kokeet matematiikka lukuunottamatta tehdään sähköisesti tietokoneiden avulla. YO-tutkinto suoritetaan sähköisesti kaikkien aineiden osalta keväästä 2019 lähtien. Sähköisiä YO-kokeita varten harjoitellaan koko lukioajan. 

Opiskelijan tukena Lempäälän lukiossa on koko henkilökunta. Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähin tukija, jolta voi kysyä apua mihin tahansa opiskeluun liittyvässä asiassa. Aineenopettajat neuvovat opiskelijaa eri oppiaineissa ja opinto-ohjaaja antaa opiskelusuunnitelma- ja uranvalintaohjausta. Erityisopettajalta saa puolestaan apua oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja, koulukuraattori sekä koulupsykologi ovat myös opiskelijan apuna koko lukioajan. 

Innokasta opiskelua toivottaen, 
Lempäälän lukion väki