Opiskelijalle

Lempäälän lukion lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Periodin aikana opiskellaan 5-7 koulun tarjoamaa oppiainetta. Periodin loppupuolella on päättöviikko. Oppiaineet on jaettu opintojaksoihin. Eri oppiaineissa kokonaisoppimäärät vaihtelevat.

Yksi opintojakso voi sisältää yhden tai useamman oppiaineen moduuleja. Opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Monen oppiaineen yhteisessä opintojaksossa annetaan jokaisesta aineesta oma arvosana. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista.  Keskenään valinnaisia opintojaksoja ovat pitkä- ja lyhyt matematiikka, uskonto ja elämänkatsomustieto, äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä kuvataiteen/musiikin 2. opintojakso.

Lukion suorittamiseksi opiskelijan on suoritettava yhteensä vähintään 150 opintopistettä, ylärajaa ei ole määritelty.  Kahteen opintopisteeseen sisältyy 22,8 x 75 minuutin oppituntia.

Opinto-ohjelma laaditaan pääsääntöisesti kolmivuotiseksi. Opiskelija voi perustellusta syystä suorittaa lukion minimissään kahdessa vuodessa ja maksimissaan neljässä vuodessa ilman poikkeuslupaa. Opiskeluajan pidentäminen edellyttää aina keskustelua huoltajien ja opinto-ohjaajan kanssa.

"Normaalivauhti" merkitsee, että saadakseen minimiopintopistemäärän 150 täyteen, on hyvä saada 1. ja 2. opiskeluvuoden aikana noin 60 + 60 opintopistettä ja päättövuonna 30 opintopistettä. 

Lukion opiskelijasta tulee ylioppilas, kun hän on suorittanut viisi ylioppilastutkinnon koetta hyväksytysti ja saa lukion päättötodistuksen, jonka edellytyksenä on kaikkien pakollisten lukio-opintojen suorittaminen suoritusohjeiden mukaisesti ja hänen kurssikertymänsä on riittävä (vähintään 150 opintopistettä, joista vähintään 20 opintopistettä tulee olla valtakunnallisia valinnaisia opintoja).

Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Vieraan (A1) kielen, toisen kotimaisen kielen ja matematiikan kokeissa on kaksi tasoa. Mainituista kokeista ainakin yksi on suoritettava laajan tason mukaisesti. 

Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen. Kokelas voi halutessaan suorittaa eri oppimäärien kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimäärien kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka tai evankelisluterilainen uskonto ja ortodoksinen uskonto.

Lautakunta on julkaissut verkossa toimivan palvelun, jossa voi kokeilla, millaiset koeyhdistelmät täyttävät nämä kriteerit. Pääset palveluun tästä.

Ylioppilaskirjoitukset voi suorittaa hajautetusti kolmen tutkintokerran aikana. Kirjoitukset voi aloittaa esim. toisen opiskeluvuoden keväänä tai opiskelija voi valmistua ylioppilaaksi vasta neljännen vuoden syksyllä. Syksyllä osallistuminen useampaan kokeeseen vaatii ylimääräistä opiskelua kirjoituksia edeltävänä kesänä. YO-tutkinto suoritetaan sähköisesti kaikkien aineiden osalta. Sähköisiä YO-kokeita varten harjoitellaan koko lukioajan. 

Opiskelijan tukena Lempäälän lukiossa on koko henkilökunta. Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähin tukija, jolta voi kysyä apua mihin tahansa opiskeluun liittyvässä asiassa. Aineenopettajat neuvovat opiskelijaa eri oppiaineissa ja opinto-ohjaaja antaa opiskelusuunnitelma- ja uranvalintaohjausta. Erityisopettajalta saa puolestaan apua oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja, koulukuraattori sekä koulupsykologi ovat myös opiskelijan apuna koko lukioajan. 

Innokasta opiskelua toivottaen, 
Lempäälän lukion väki


Tärkeäksi yhdistäväksi elementiksi lukio-opetukseen on määritelty laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteina ovat

  • hyvä yleissivistys
  • kestävän tulevaisuuden rakentaminen
  • vahvat jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet.

Laaja-alaisuuden keskiössä on lukiolainen: laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat lukiolain mukaisesti edistämässä hänen kasvuaan hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi.


Ennen elokuuta 2021 aloittaneet:

Lempäälän lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jakson aikana opiskellaan 5-7 koulun tarjoamaa oppiainetta. Jakson loppupuolella on päättöviikko. Oppiaineet on jaettu kursseihin. Eri oppiaineissa kokonaiskurssimäärät vaihtelevat.

Lukion kursseja on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Syventävät kurssit ovat valtakunnallisia, pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joiden osaamista edellytetään ylioppilaskirjoituksissa. Koulukohtaisten (sekä valtakunnallisten) soveltavien (tai koulukohtaisten syventävien) kurssien ajatuksena on täydentää pakollisia ja syventäviä kursseja ja ne voivat olla monialaisia. Keskenään valinnaisia kursseja ovat pitkä- ja lyhyt matematiikka, uskonto ja elämänkatsomustieto, äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä kuvataiteen/musiikin 2. kurssi.

Lukion aikana opiskelijan tulee suorittaa kaikki pakolliset kurssit, yhteensä 51 tai 47 kurssia (riippuen opiskeletko A- vai B-matematiikkaa). Lisäksi valtakunnallisia syventäviä kursseja opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Lukion suorittamiseksi opiskelijan on suoritettava yhteensä vähintään 75 kurssia, ylärajaa ei ole määritelty. Yhden kurssin pituus on 38 tuntia.

Opinto-ohjelma laaditaan pääsääntöisesti kolmivuotiseksi. Opiskelija voi perustellusta syystä suorittaa lukion minimissään kahdessa vuodessa ja maksimissaan neljässä vuodessa ilman poikkeuslupaa. Opiskeluajan pidentäminen edellyttää aina keskustelua huoltajien ja opinto-ohjaajan kanssa.

"Normaalivauhti" merkitsee, että saadakseen minimikurssimäärän 75 täyteen, on hyvä suorittaa 1. ja 2. opiskeluvuoden aikana noin 30 + 30 kurssia ja päättövuonna 15 kurssia. Käytännössä 35 kurssia lukuvuodessa alkaa olla maksimimäärä, jonka voi selvittää ilman, että joutuu suorittamaan kursseja itsenäisesti opiskellen.

Lukion opiskelijasta tulee ylioppilas, kun hän on suorittanut neljä pakollista ylioppilastutkinnon koetta hyväksytysti ja saa lukion päättötodistuksen, jonka edellytyksenä on kaikkien pakollisten lukiokurssien suorittaminen suoritusohjeiden mukaisesti ja hänen kurssikertymänsä on riittävä (vähintään 75 kurssia joista vähintään 10 kurssia tulee olla valtakunnallisia syventäviä kursseja).

Ylioppilastutkinnon kirjallisissa kokeissa on suoritettava pakollisena äidinkielen koe. Lisäksi kokelaan tulee osallistua kolmeen pakolliseen kokeeseen. Hän voi tällöin valita seuraavista kokeista: vieraan kielen koe, toisen kotimaisen kielen (ruotsi) koe, matematiikan koe ja reaalikoe. Vieraan (A1) kielen, toisen kotimaisen kielen ja matematiikan kokeissa on kaksi tasoa. Mainituista kokeista ainakin yksi on suoritettava laajan tason mukaisesti. Pakollisten kokeiden lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita. Ylimääräiseksi voi valita B2- tai B3-kielen, reaalikokeen tai matematiikan.

Ylioppilaskirjoitukset voi suorittaa hajautetusti kolmen tutkintokerran aikana. Kirjoitukset voi aloittaa esim. toisen opiskeluvuoden keväänä tai opiskelija voi valmistua ylioppilaaksi vasta neljännen vuoden syksyllä. Syksyllä osallistuminen useampaan kokeeseen vaatii ylimääräistä opiskelua kirjoituksia edeltävänä kesänä. Tällä hetkellä kaikki YO-kokeet matematiikka lukuunottamatta tehdään sähköisesti tietokoneiden avulla. YO-tutkinto suoritetaan sähköisesti kaikkien aineiden osalta keväästä 2019 lähtien. Sähköisiä YO-kokeita varten harjoitellaan koko lukioajan. 

Opiskelijan tukena Lempäälän lukiossa on koko henkilökunta. Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähin tukija, jolta voi kysyä apua mihin tahansa opiskeluun liittyvässä asiassa. Aineenopettajat neuvovat opiskelijaa eri oppiaineissa ja opinto-ohjaaja antaa opiskelusuunnitelma- ja uranvalintaohjausta. Erityisopettajalta saa puolestaan apua oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja, koulukuraattori sekä koulupsykologi ovat myös opiskelijan apuna koko lukioajan. 

Innokasta opiskelua toivottaen, 
Lempäälän lukion väki