Poissaolot

Poissaolot opintojaksolta

Jos alle 18-vuotias opiskelija on sairauden tai muun syyn takia poissa oppitunneilta, huoltajan tulee mahdollisimman pian, noin viikon kuluessa poissaolosta selvittää poissaolo Wilmaan. Huoltaja voi myös Wilman kautta ilmoittaa sairauspoissaolon ennakkoon edellisenä päivänä (Tuntimerkinnät/Ilmoita poissaoloista).

Täysi-ikäisyyden saavutettuaan opiskelijat selvittävät poissaolonsa itse, elleivät he halua antaa sitä huoltajiensa tehtäväksi. Mikäli opiskelija haluaa huoltajiensa Wilmaoikeuksien jatkuvan, niin asia ilmoitetaan Wilman Opiskelijatietojen tarkistus -lomakkeella laittamalla rasti kohtaan Salli huoltajan kirjautuminen, vaikka opiskelija on täyttänyt 18 vuotta.

Poissaolo on kuitattu, kun koulu saa huoltajan/ täysi-ikäisen opiskelijan selvityksen tai lääkärin tai muun terveysviranomaisen antaman todistuksen sairaudesta. Jos opiskelijalla on arkaluontoinen terveydellinen syy, jonka hän ei halua päätyvän huoltajan tai opettajien tietoon, hän voi selvittää sen terveydenhoitajalle tai esim. koulukuraattorille, joka välittää ryhmänohjaajalle tiedon, että poissaolo on ollut aiheellinen.

Opiskelijan kolmas myöhästyminen saman opintojakson oppitunnilta luetaan yhden tunnin poissaoloksi.

Jos opiskelija oppituntien sijasta osallistuu kouluaikana esim. lukion järjestämille retkille tai on Lelun edustustehtävissä, koulu huolehtii näiden merkitsemisestä Wilmaan.

Poissaolojen mahdolliset seuraamukset

Jos opiskelijalle kertyy opintojaksolta yhteensä 4 poissaoloa, asiasta keskustellaan opiskelijan ja opintojakson opettajan kesken. Neuvottelun tarkoituksena on selvittää, onko opiskelijalla edellytyksiä jatkaa opintojakson opiskelua vai onko opintojakso keskeytettävä ja aloitettava myöhemmin uudelleen.

Ellei poissaoloselvityksiä ole saatu päättökokeeseen mennessä, on opintojakson opettajalla oikeus todeta opintojakso keskeytyneeksi.

Jos opiskelijalla on useissa aineissa paljon toistuvia poissaoloja, opinto-ohjaaja tai rehtori keskustelee poissaolon syistä opiskelijan ja tarvittaessa myös huoltajan kanssa. Jos poissaolot jatkuvat tämänkin jälkeen, opiskelijalta voidaan edellyttää huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan oman poissaoloselvityksen sijasta lääkärintodistus tai vastaava asiakirja kaikista hänen poissaoloistaan.

Poissaolo päättökokeesta

Jos opiskelija ei sairauden takia pääse osallistumaan opintojakson päättökokeeseen, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta koululle ennen koetta. Akuutissa tilanteessa käytäntö on, että huoltaja ilmoittaa poissaolosta koeaamuna opintojakson opettajalle ensisijaisesti wilmaviestillä tai puhelimitse. Toinen vaihtoehto on, että opiskelija esittää lääkärin tai muun terveysviranomaisen antaman todistuksen sairaudestaan.

Jos opiskelija on aiheellisesti ollut poissa opintojakson päättökokeesta, hänellä on oikeus suorittaa koe uusintakuulustelussa. 

Poissaololuvan hakeminen ennakkoon

Luvan koulusta poissaoloon neljään (4) vuorokauteen asti myöntää ryhmänohjaaja ja sitä pidemmältä ajalta rehtori. Ennakkoon tiedossa olevaan poissaoloon lupa haetaan kirjallisesti wilman avulla. Poissaololuvan saaneen opiskelijan tulee itse sopia opettajien kanssa miten poissaoloajan oppitunnit korvataan. Korvaavat tehtävät tms. suoritukset tulee sopia ennen poissaoloajankohtaa.

Luvan koulusta kesken päivää poistumiseen antaa asianomainen opettaja tai terveydenhoitaja.