Luontoteema

Lempäälän lukio on kehittänyt uusia, monipuolisia ja eri oppiaineita yhdistäviä opetustapoja luonnonympäristössä opetushallituksen tukeman #IDEA2020 -hankkeen avulla. Lukion sijainti Ahtialanjärven rannalla sekä lukion toimiminen Koipitaipaleen suojelualueen kummina antavat erinomaisen mahdollisuuden luonnonympäristön hyödyntämiseen osana opetusta.

Tutkimusten mukaan luonto oppimisympäristönä edistää ympäristöherkkyyttä ja herättää emootioita. Tällaiset tunnepohjaiset, omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja elämyksiin perustuvat tekijät, lisäävät luonnon arvostamista ja niillä on suuri vaikutus ympäristövastuullisen käyttäytymisen syntyyn. Luonto-opetus lisää myös hyvinvointia positiivisten terveysvaikutustensa kautta sekä kasvattaa opiskelijoiden itsetuntemusta.

Konkreettisina toimina hyödynnämme opetuksessa Virta-kampuksen lähisaarta ulkoluokkana sekä Koipitaipaleen METSO-kohdetta oppimisympäristönä. Ahtialanjärven lintujärvi -teemaa lähestytään kursseilla niin tieteen kuin taiteen näkökulmista. Teemme yhteistyötä paikallisten suojeluyhdistysten kanssa ja kehitämme erilaisia teknologiaa hyödyntäviä tapoja järviluonnon seurantaan. Virta-kampuksen katolla sijaitseva sääasema sekä Ahtialanjärvellä sijaitseva tutkimuslautta tuottavat reaaliaikaista tietoa paitsi opiskelijoille, niin myös kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Uudelle lukion ja ammattioppilaitoksen yhteiselle Virta-kampukselle luodaan kestävän kehityksen mukainen toimintakulttuuri, jossa edistetään kierrätystä, kehitetään luonnonvaroja ja energiaa säästäviä käytäntöjä sekä pienennetään ruokalan hävikkiä.

Lempäälän lukion Ilmastosoturit välittävät aktiivisesti tietoa ympäristönsuojelusta ja pyrkivät vaikuttamaan ympäristösuojelullisiin asioihin niin paikallisesti kuin laajemmin. Ilmastosotureiden tavoitteena on myös innostaa ihmisiä tekemään ympäristön, luonnon ja ilmaston kannalta fiksuja valintoja. Tervetuloa mukaan toimintaan!