Luontoteema

Lempäälän lukio on saanut opetushallitukselta 94 400 € innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen vuosina 2017-19 #IDEA2020 -hankkeen muodossa. Hankkeen avulla Lempäälän lukion tavoitteena on mm. kehittää uusia, monipuolisia ja eri oppiaineita yhdistäviä opetustapoja luonnonympäristössä. Lukion sijainti Ahtialanjärven rannalla sekä lukion toimiminen Koipitaipaleen suojelualueen kummina antavat erinomaisen mahdollisuuden tavoitteen toteuttamiselle.

Tutkimusten mukaan luonto oppimisympäristönä edistää ympäristöherkkyyttä ja herättää emootioita. Tällaiset tunnepohjaiset, omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja elämyksiin perustuvat tekijät, lisäävät luonnon arvostamista ja niillä on suuri vaikutus ympäristövastuullisen käyttäytymisen syntyyn. Luonto-opetus lisää myös hyvinvointia positiivisten terveysvaikutustensa kautta sekä kasvattaa opiskelijoiden itsetuntemusta.

Konkreettisina toimina hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnämme opetuksessa Virta-kampuksen lähisaarta ulkoluokkana sekä Koipitaipaleen METSO-kohdetta oppimisympäristönä. Ahtialanjärven lintujärvi -teemaa lähestytään kursseilla niin tieteen kuin taiteen näkökulmista. Teemme yhteistyötä paikallisten suojeluyhdistysten kanssa ja kehitämme erilaisia teknologiaa hyödyntäviä tapoja järviluonnon seurantaan. Virta-kampuksen katolla sijaitseva sääasema sekä Ahtialanjärvellä sijaitseva tutkimuslautta tuottavat reaaliaikaista tietoa paitsi opiskelijoille, niin myös kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Uudelle lukion ja ammattioppilaitoksen yhteiselle Virta-kampukselle luodaan kestävän kehityksen mukainen toimintakulttuuri, jossa edistetään kierrätystä, kehitetään luonnonvaroja ja energiaa säästäviä käytäntöjä sekä pienennetään ruokalan hävikkiä.