Luontoteema

Lempäälän lukio on kehittänyt uusia, monipuolisia ja eri oppiaineita yhdistäviä opetustapoja luonnonympäristössä opetushallituksen tukeman #IDEA2020 -hankkeen avulla. Lukion sijainti Ahtialanjärven rannalla sekä lukion toimiminen Koipitaipaleen suojelualueen kummina antavat erinomaisen mahdollisuuden luonnonympäristön hyödyntämiseen osana opetusta.

Lukiolaisten liiton stipendi (2000€) Lelun Ilmastosotureille

Studia verkossa -tapahtuma avattiin tänään palkitsemalla aktiivisia, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kouluissaan edistäneitä lukiolaisia. Stipendejä saivat Lempäälän lukion Ilmastosoturit-ryhmä, vegaaniruoan puolesta Oulussa kampanjoineet Akseli Köngäs ja Kosma Rönkä, Tampereen lyseon lukion opiskelijakunnassa aktiivisesti toimiva Lilli Matveinen sekä Valkealan lukiossa opiskeleva järjestöaktiivi Taru Nekkula.

Keitä ovat Ilmastosoturit?

Me Ilmastosoturit olemme Lempäälän lukiossa toimiva lähes 70 hengen ryhmä. Ryhmään kuuluu sekä opiskelijoita joka vuosikurssilta että opettajia, jotka vaikuttavat toiminnassa tasavertaisina tekijöinä. Ilmastosoturius ei ole lukiokurssi vaan tapa katsoa maailmaa. Kuka tahansa voi olla Ilmastosoturi!

Mihin pyrimme?

Pyrimme levittämään tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnästä painottaen tekojen ja toiveikkuuden merkitystä. Vastuu luonnon tasapainosta on meillä kaikilla, ja jo pienellä panoksella on vaikutusta maailmaan, kun ekologista elämäntapaa vahvistetaan yhteistyön kautta.

What next?

Tänään 1.12. Alkaa Ilmastosotureiden Vihreä Joulu –niminen joulukalenteri, jonka arkipäivisin ilmestyvät luukut johdattelevat joulun tunnelmaan ilmastotoivoa jakaen. Sähköiset luukut voi katsoa aina Instagramista. #Vihreäjoulu


Lisätietoa antavat Sonja Viljamaa (sonja.helea@gmail.com)  ja Martha Nikander (martha.nikander@gmail.com).

Löydät meidät Instagramista, Twitteristä ja Facebookista nimellä @ilmastosoturit ja nettisivuiltamme (ilmastosoturit.fi)

Lempäälän lukion Ilmastosoturit välittävät aktiivisesti tietoa ympäristönsuojelusta ja pyrkivät vaikuttamaan ympäristösuojelullisiin asioihin niin paikallisesti kuin laajemmin. Ilmastosotureiden tavoitteena on myös innostaa ihmisiä tekemään ympäristön, luonnon ja ilmaston kannalta fiksuja valintoja. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tutkimusten mukaan luonto oppimisympäristönä edistää ympäristöherkkyyttä ja herättää emootioita. Tällaiset tunnepohjaiset, omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja elämyksiin perustuvat tekijät, lisäävät luonnon arvostamista ja niillä on suuri vaikutus ympäristövastuullisen käyttäytymisen syntyyn. Luonto-opetus lisää myös hyvinvointia positiivisten terveysvaikutustensa kautta sekä kasvattaa opiskelijoiden itsetuntemusta.

Konkreettisina toimina hyödynnämme opetuksessa Virta-kampuksen lähisaarta ulkoluokkana sekä Koipitaipaleen METSO-kohdetta oppimisympäristönä. Ahtialanjärven lintujärvi -teemaa lähestytään kursseilla niin tieteen kuin taiteen näkökulmista. Teemme yhteistyötä paikallisten suojeluyhdistysten kanssa ja kehitämme erilaisia teknologiaa hyödyntäviä tapoja järviluonnon seurantaan. Virta-kampuksen katolla sijaitseva sääasema sekä Ahtialanjärvellä sijaitseva tutkimuslautta tuottavat reaaliaikaista tietoa paitsi opiskelijoille, niin myös kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Uudelle lukion ja ammattioppilaitoksen yhteiselle Virta-kampukselle luodaan kestävän kehityksen mukainen toimintakulttuuri, jossa edistetään kierrätystä, kehitetään luonnonvaroja ja energiaa säästäviä käytäntöjä sekä pienennetään ruokalan hävikkiä.