Oppilaitoksen vaihto ja lukiosta eroaminen

Mikäli opiskelija harkitsee oppilaitoksen vaihtoa ja lukiosta eroamista, tulee hänen ensimmäiseksi ottaa yhteyttä omaan opinto-ohjaajaansa. Opinto-ohjaajan kanssa opiskelija voi käydä läpi tilannettaan ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja. Kannattaa muistaa, että alaikäinen opiskelija on oppivelvollisuuden piirissä, ja ennen lukiosta eroamista hänellä tulee olla hankittuna itselleen uusi opiskelupaikka, jonne siirtyä. Opinto-ohjaaja auttaa näissä pohdinnoissa. 

Jos opiskelija päätyy lukiosta eroamiseen, hän kirjoittaa vapaamuotoisen kirjallisen erohakemuksen rehtorille esim. Wilmassa. Alaikäisen opiskelijan huoltajan tulee myös lähettää opiskelijan eropyyntö rehtorille Wilmassa tai allekirjoittaa kirjallinen, tulostettu, vapaamuotoinen erohakemus. Erohakemukseen tulee merkitä lukiosta eroamisen syy, eroamisen päivämäärä sekä oppivelvollisen opiskelijan seuraava, tuleva opiskelupaikka.

Opiskelija saa lukion erotodistuksen lukion kansliasta sen jälkeen, kun on palauttanut koululle kannettavan tietokoneensa.