Terveydenhuolto ja muu opiskelijahuolto

Opiskeluhuollon terveiset lukion etäopiskeluajalle

Etäopiskelun ajan nuorille tarkoitetut palvelut ovat opiskelijoidemme käytettävissä. Tässä linkki lempäälän nuorten omaan kanavaan. 

Terveydenhuolto ja muu opiskeluhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja on Virta-kampuksella paikalla päivittäin maanantaista perjantaihin. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 10.30 - 11.30.
Sairastumiset ja tapaturmat, jotka vaativat kiireellistä ensiapua, hoidetaan heti. Puhelinaika aamuisin klo 8.00-8.30  Muut ajat rauhoitetaan terveystarkastuksille ja muille sovituille käynneille.

1. vuoden opiskelijoille järjestetään terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus ja
2. vuoden opiskelijoille lääkärin tekemä terveystarkastus.
Pojille lääkärintarkastus järjestetään kutsuntavuonna.

Kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille tehdään terveystarkastus 1. opintovuoden aikana. Nuorisolääkäri tekee lääkärintarkastukset 2. vuosikurssin tytöille. Lukion kutsuntaikäiset pojat (yleensä 2. vuosikurssilla) käyvät terveydenhoitajan luona alkutarkastuksessa, josta heidät ohjataan nuorisolääkärille kutsuntatarkastusta varten (yleensä keväällä)

Lääkärillä on torstaisin klo 10.30 – 11.30 ”walk in” -vastaanotto, jolle opiskelija voi tulla ilman ajanvarausta (reseptit, vaivat, ehkäisy, lähetteet) erikseen ilmoitettuina päivinä. Muina aikoina ajanvaraukset lääkärille terveydenhoitajan kautta.

Kun tarvitset terveydenhoidollista apua/tukea esim. matkoihin liittyviin rokotuksiin, ravintoon, liikuntaan, uneen, ehkäisyyn, mielialaan, jaksamiseen ja hyvinvointiisi liittyvissä asioissa, ota yhteyttä terveydenhoitajaan tapaamisen sopimiseksi.

Hanna-Maria Grann, terveydenhoitaja
puh. 050 383 9743

Muu opiskeluhuolto

Huolettaako jaksaminen tai hankaloittaako jokin mieltäsi painava asia opintojasi? Mietityttääkö tuleva? Voit kääntyä koulun psykiatrisen sairaanhoitajan, koulukuraattorin tai koulupsykologin puoleen.

Johanna Lähde, psykiatrinen sairaanhoitaja
puh. 041-7300561
”walk in” -vastaanotto torstaisin klo 10.30 – 11.30, jolle opiskelija voi tulla ilman ajanvarausta

Inka Salonen, koulupsykologi
puh. 040 133 7766

Johanna Virtanen, koulukuraattori
puh. 050 383 9336
”walk in” -vastaanotto torstaisin klo 10.30 – 11.30, jolle opiskelija voi tulla ilman ajanvarausta

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa.  Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa.

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä vastaa koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista yhteisöllisellä tasolla. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Lempäälän lukiossa oppilaitoskohtaisena opiskeluhuoltoryhmänä toimii Virta-kampuksen opiskeluhuoltoryhmä. Kampuksen opiskeluhuoltoryhmään lukiosta kuuluvat apulaisrehtori Erno Tossavainen, opinto-ohjaaja Suvi Haapalahti, erityisopettaja Antti Uotila, lehtori Maija Häärä sekä opiskelijajäsen. Tredusta opiskeluhuoltoryhmään kuuluu neljä henkilökunnan jäsentä sekä opiskelijajäsen. Lisäksi ryhmään kuuluvat Virta-kampuksen terveydenhoitaja Hanna-Maria Grann, koulupsykologi Inka Salonen, koulun psykiatrinen sairaanhoitaja Johanna Lähde sekä koulukuraattori Johanna Virtanen. 

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu.

Lukemis- ja kirjoittamishäiriöt

Erityisopettaja selvittää mahdollisia LuKi-häiriöitä ja kirjoittaa tarvittaessa siitä lausuntoja. Oppimistaidon kurssia suositellaan kaikille niille, joilla on vaikeuksia lukioaineiden lukemisessa, kirjoittamisessa tai asiakokonaisuuksien hahmottamisessa. Oppimistaidon kurssin suorittaminen on edellytyksenä ns. LuKi-lausunnon saamiselle, mikä puolestaan suo helpotuksia mm. YO-kirjoituksissa.