Kansainvälisyys

Kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteena on luoda toista ihmistä arvostavaa ja erilaisuutta suvaitsevaa asenneilmapiiriä sekä auttaa ymmärtämään ihmisen identiteettien moninaisuutta ja vaihtuvuutta. Lempäälän lukiossa on varsin kattava kansainvälisten projektien tarjonta. Periaatteena on, että jokainen opiskelija pääsee halutessaan osallistumaan kansainväliseen toimintaan lukioaikanaan. Tällä hetkellä koulumme kansainvälinen toiminta koostuu seuraavista, vuosittain toistuvista hankkeista:


European School Network (ESN)

Lempäälän lukio on osa verkostoa, johon kuuluu 9 maata ja 23 koulua ympäri Eurooppaa. ESN on pirkanmaalaisten lukioiden alulle panema yhteistyökoulujen verkosto, jonka kaikki toimijat tuntevat toisensa. ESN:n kautta opiskelijalla on mahdollisuus lähteä lyhyeen vaihtoon (1-8 viikkoa). ESN järjestää myös opiskelijaseminaareja ja ryhmävaihtoja. http://www.esnetwork.eu/

ENS -viikolla vauhtia riittää!

Ruotsi
Ruotsin kulttuurikurssi (RUK)

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti Ruotsin kulttuuriin, nykypäivän ilmiöihin, historiaan ja arkkitehtuuriin. Kurssiin liittyy matka Upplands-Bron lukioon. Puolet kurssista koostuu teoriasta ja etukäteissuunnittelusta, toinen puoli matkasta. Matkalla yövytään kaksi yötä Kungsängenissä Tukholman lähellä, kaksi laivalla. Kurssi on suunnattu toisen vuosikurssin opiskelijoille. Neljä ruotsin kurssia tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kurssin alkamista.

Kotikansainvälisyys

Kansainvälisyysvalmiuksien opettaminen on osa koulun perustehtävää. Kansainvälisyyteen voidaan tutustua ja sitä voidaan opiskella monin eri tavoin myös omassa oppilaitoksessa. Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan koulussa, omalla paikkakunnalla ja kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä monissa eri muodoissaan. Kielten opetus on merkittävä osa kansainvälisyyskasvatusta koulun arjessa. Myös internet ja media tarjoavat mahdollisuuksia kansainvälisyyskasvatuksen tueksi. Lempäälän lukiossa kotikansainvälistymistä edistävät lisäksi esimerkiksi vaihto-oppilaat sekä vaihto-opiskelijoiden ja muiden ulkomaisten yhteistyökumppaneiden vierailut.

Yllä mainittujen jokavuotisten kv-hankkeiden lisäksi Lempäälän lukiossa on toteutunut seuraavia kansainvälisiä retkiä ja hankkeita viime vuosina.

Ranska
Festival of Arts, Saint-Denis International School, Loches

Lempäälän lukio on osallistunut ranskalaisen kansainvälisen koulun järjestämälle taidefestivaalille vuodesta 2012. Osallistujat valmistavat esityksen, joka kuvaa oman maan kulttuuria. Festivaali kestää viikon, ja sen aikana opiskelijat esiintyvät useasti erilaisille yleisöille. Osallistuminen festivaalille on ainutlaatuinen kokemus, jonka myötä opiskelijat saavat esiintymisvarmuutta, valmiuksia toimia vieraalla kielellä sekä uusia, kansainvälisiä tuttavuuksia. Viikko antaa myös aitiopaikan tutustua paitsi ranskalaiseen kulttuuriin, myös osallistujamaiden edustamiin kulttuureihin. Osallistuminen ei edellytä ranskan kielen taitoa, mutta etusija annetaan ranskan kieltä opiskelleille; osallistujat voivat olla ensimmäisen tai toisen vuoden opiskelijoita. http://festivalofarts.over-blog.com/

Saksa
Hermann-Böse-Gymnasium, Bremen

Itsenäisyyspäivän tienoilla toteutettava matka Bremeniin on suunnattu lukion toisen vuosikurssin saksan opiskelijoille. Ennen matkaa laaditaan Suomesta kertovaa materiaalia, joka esitetään kouluvierailulla Hermann-Böse-Gymnasiumissa. Matkalla on paljon erilaista ohjelmaa yhdessä saksalaisten opiskelijoiden kanssa, ja lisäksi vieraillaan esimerkiksi joulumarkkinoilla, museoissa… Bremenistä on tehty lukioomme vastavierailu useana vuonna. http://www.hbg.schule.bremen.de/en/