Koulutustuen apurahat

Lempäälän-Vesilahden Koulutustuki ry tukee vuosittain taloudellisesti lukio-opiskelijoita stipendein ja jatko-opiskelijoita apurahojen avulla. Apurahoihin on varattu vuosittain yli 20.000 €, ja apurahan suuruus on sitä ensi kertaa hakeville on ollut 500 euron luokkaa. Apurahojen hakuaika on vuosittain marraskuussa. Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy tuona ajankohtana hakuohjeineen Lempäälän lukion kotisivuilta.

Lisäksi Koulutustuki voi myöntää koko lukuvuoden aikana erillisestä hakemuksesta opiskelijoille ja yhteisöille tukea esim. lukio-opiskeluun, opintomatkoihin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Koulutustuki sponsoroi lisäksi abeille teatteriretken Tampereelle kevätlukukauden alussa.

 

Lisätietoja apurahoista ja muusta taloudellisesta tuesta antaa Koulutustuki ry:n sihteeri Hannu Tiensuu, 
hannu.tiensuu@lempaala.fi
puh. 050 353 3748

 

Koulutustuen johtokunta julistaa lukuvuodeksi 2021–2022 haettavaksi apurahoja:


PAAVO SIRÉNIN RAHASTOSTA, KOULUTUSTUKI RY:N VAROISTA SEKÄ KAI NEUVOSEN MUISTORAHASTOSTA

Apurahat on tarkoitettu kaikille entisille Lempäälän lukion lempääläisille tai vesilahtelaisille opiskelijoille, jotka opiskelevat jotain perustutkintoa joko yliopistossa tai tiede- tai ammattikorkeakouluissa. Sirénin rahaston osalta painotetaan lempääläisten opiskelijoiden kaupan ja talouden alan opintoja. Lisäksi apurahoja voidaan myöntää toisen asteen oppilaitoksessa kaupan ja talouden alan koulutusohjelmissa opiskeleville. Apuraha voidaan myöntää vain kerran samalle hakijalle.

Kai Neuvosen muistorahastosta voidaan myöntää apuraha yhdelle yliopistossa vieraita kieliä opiskelevalle lahjakkaalle Lempäälän lukiosta valmistuneelle opiskelijalle. Tätä apurahaa voi hakea myös opiskelija, jolle Koulutustuki on myöntänyt aiemmin muun apurahan.

Hakemukset tehdään tällä sähköisellä lomakkeella.

Tiedusteluihin vastaa Koulutustuki ry:n sihteeri Hannu Tiensuu, hannu.tiensuu@lempaala.fi
puh: 050-353 3748. Hakuaika alkaa 27.10. ja päättyy 21.11.2021. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida ottaa huomioon.