Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät.

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

1-2 kurssia 0

3-5 kurssia 1

6-8 kurssia 2

9 kurssia tai enemmän 3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa.

Mikäli opiskelijalla on oppiaineessa liikaa hylättyjä kurssiarvosanoja suhteessa suoritettuihin pakollisiin ja syventäviin kursseihin, näkyy opintorekisterissä kyseisen oppiaineen kohdalla E-merkintä päättöarvosanan sijaan.

Oppimäärän erillinen kuulustelu

"Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen." (Lukioasetus 810/1998, 8 § 3 mom)

Opiskelijalle varataan ennen päättötodistuksen antoa mahdollisuus osallistua eri aineiden erillisiin kuulusteluihin. Kuulustelun tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa voidaan korottaa, mikäli oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu. Arvosanan korotusta voi yrittää yhden kerran. Muuten erillisiin kuulusteluihin voi osallistua yhden kerran ylioppilaskirjoituskertaa kohti.

Korotuskuulustelut järjestetään syys- ja kevätlukukauden alussa. Syksyn kuulustelu on pääsääntöisesti tarkoitettu edellisen lukuvuoden aikana hyväksytysti suoritettujen kurssien korotuksiin. Kevätlukukauden kuulustelussa abiturientit voivat korottaa saman lukuvuoden syyslukukaudella hyväksytysti suoritettuja kursseja. Korotuskuulusteluun ilmoittaudutaan wilman kautta ja ilmoittautuminen on sitova.

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.