Toiminta-ajatus

Näitä tavoittelemme

Lukiomme antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Opiskelijaa ohjataan toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja työelämässä.

Koulussamme tuetaan opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen kasvuaan aikuisuuteen. Häntä kannustetaan elinikäiseen oppimiseen.

Olemme koulu, jonka laajan kurssitarjonnan ansiosta opiskelijamme voivat erikoistua omilla kurssivalinnoillaan. Painopisteemme ovat

1. Oman elämänhallinnan edistäminen

2. Ihmisen toiminnan ymmärtäminen

3. Viestintä- ja mediataito, mm. sähköisen oppimisympäristön kehittäminen

4. Kansainvälisyys