Lukion oppimäärän suoritus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia/ 150 opintopistettä täyttyy. Soveltavista kursseista/ valinnaisista opintojaksoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Keväällä ylioppilaaksi valmistuvalla opiskelijalla tulee olla 75 kurssia/ 150 opintopistettä suoritettuna 5.5. mennessä (Huom. ohjeet pakollisista ja syventävistä kursseista/opintojaksoista)

Huomaa, että

1. Et voi enää osallistua 5. jakson opintojaksojen/kurssien opetukseen.

2. Jos tarvitsisit erityistapauksessa 5.5. jälkeen lisäaikaa kurssi- tai opintojaksomäärän täydentämiseksi 75 kurssiin/150 opintopisteeseen, sinun tulee kirjallisesti anoa rehtorilta oikeutta opiskella puuttuva opintojakso/kurssi/opintojaksot/kurssit itsenäisesti. Anomuksen tulee sisältää riittävät perustelut. Tällainen saattaa olla esim. lääkärintodistuksella osoitettu sairaus, joka on hidastanut opintoja. Rehtori voi myöntää lisäaikaa enintään 17.5. asti.

3. Jos anomusta ei tehdä viimeistään 5.5. (tai jos ko. päivä osuu viikonlopulle, sen jälkeisenä maanantaina), lisäaikaa ei voi enää saada.

Syksyllä ylioppilaaksi valmistuvien lukion päättötodistukseen vaadittavat 75 kurssia/150 opintopistettä oltava valmiit viimeistään 1.11.

1. 3.12. ylioppilaaksi valmistuvalla on oltava päättötodistuksessa vaadittavat 75 kurssia/150 opintopistettä valmiina 1.11. mennessä

2. Opiskelijan, joka tarvitsisi erityistapauksessa 1.11. jälkeen lisäaikaa opintojaksojen/kurssien täydentämiseksi 75 kurssiin/ 150 opintopisteeseen, tulee anoa tätä oikeutta kirjallisesti rehtorilta ennen 1.11. päivämäärää. Anomuksen tulee sisältää riittävät perustelut. Rehtori myöntää lisäaikaa enintään 25.11. asti.

3. Jos anomusta ei tehdä viimeistään 1.11. (tai jos ko. päivä osuu viikonlopulle, sen jälkeisenä maanantaina), ei lisäaikaa enää voi saada.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden opintojakson/kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi opintojaksoa/kurssia.

Opiskelija voi halutessaan pyytää poistamaan aineen soveltavan kurssin suorituksen kokonaan. Lukiotutkintoon vaadittu kurssimäärä 75 pitää tietenkin tulla täyteen kurssin poistamisen jälkeenkin. Poiston jälkeen hän voi muuttaa pakollisen aineen loppuarvosanan suoritusmerkinnäksi. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään.