Opiskelun tuet


OPISKELIJAN ETUUDET

Kelan pikaopas opintoetuuksiin https://www.kela.fi/opiskelijat-pikaopas

Kela opiskelu ja asevelvollisuus 020 692 209

https://www.kela.fi/asiakaspalvelu

Kelan lomakkeita löytyy https://www.kela.fi/lomakkeet

tai telineestä 2. kerroksen hallintokäytävän oven vierestä.


KOULUMATKATUKI

 Hae koulumatkatukea joka lukuvuosi uudestaan.

Palauta täytetty lomake lukion kansliaan, 2. kerros, hallintokäytävä.

Muista ilmoittaa lukion kansliaan ja Kelaan muutoksista.

https://www.kela.fi/koulumatkatuki-muutosten-ilmoittaminen

Koulumatkatukesi määrään vaikuttavat matkapäivien määrä kalenterikuukaudessa, koulumatkasi pituus ja kulkutapa eli se, miten kuljet koulumatkasi.

1.8.2021 alkaen tuen määrä riippuu kalenterikuukauden matkapäivistä.

Jos sinulla on 15 matkapäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa, voit saada täysimääräisen koulumatkatuen.

Jos sinulla on 10–14 matkapäivää kalenterikuukaudessa, voit saada koulumatkatukea, mutta tuki on puolet täysimääräisestä tuesta.

Jos sinulla on alle 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa, et voi saada koulumatkatukea.

Matkapäiviksi lasketaan ne päivät, jolloin matkustat oppilaitokseen tai työpaikalle kalenterikuukauden aikana. Matkapäivä voi olla myös viikonloppuna tai pyhäpäivänä, jos teet silloin koulumatkan. Meno- tai paluumatkoja ei lasketa, ainoastaan matkapäiviä. Matkapäivät voivat sijoittua kalenterikuukauden ajalle miten tahansa.

Kela maksaa koulumatkatuen kulkutavastasi riippuen joko kuljetuksen järjestäjälle (saat ostaa etuuslipun edullisemmin tai maksutta) tai sinulle itsellesi (oma kulkutapa).


Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut

Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

Päätät peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen ja olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Silloin voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 7 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi. Koulumatkan pituuden mittaamisessa käytetään internetin reittihakupalveluja.

Matkalipun hinta ei vaikuta tuen saamiseen.

 

Muut kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetut

 Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 10 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi. Koulumatkan pituuden mittaamisessa käytetään internetin reittihakupalveluja.

Voit saada koulumatkatukea alle 54 euron kuukausittaisiin koulumatkakustannuksiin, jos käytät Waltti-liikennettä, koulukuljetusta tai järjestät kulkutapasi itse. 

Tampereen Nysse on koulumatkatuessa poikkeuksellisesti koulukuljetusta. Ostat Nysse-etuuslipun edullisen hintaan ja saat kaikki vyöhykkeet käyttöösi.

https://www.nysse.fi/liput-ja-hinnat/kela-koulumatkatukilippu.html

https://www.nysse.fi/asiakaspalvelu.html

https://www.matkahuolto.fi/matkustajat/koulumatkatukilippu


OPINTOTUKI

Kelan opintotukikeskus myöntää opintotukea (=opintoraha, oppimateriaalilisä, asumislisä ja/tai opintolainan valtiontakaus) oppilaitokseen hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle lukiolaiselle. Lisätietoja www.kela.fi/opintotuki

Kun täytät 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Voit tehdä hakemuksen netissä https://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet

Tai voit palauttaa täytyn kaavakkeen OT1 liitteineen lukion kansliaan.

Saat todistuksen opinnoistasi kansliasta (O50), jos sitä liitteeksi pyydetään.

Voit tarkistaa opintotuen laskurilla, voitko saada opintotukea ja kuinka paljon.

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset. Mahdollisuuksista saada opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin voit lukea Opintotuki ulkomaille -sivuilta.

Tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tulot vaikuttavat opintorahasi määrään.

Opintoraha ei ole tuloa opintotuen saajan omien tulojen tulovalvonnassa.

Jotta voit saada opintotukea, opintojesi pitää edistyä riittävästi. Oppilaitoksesi seuraa opintojesi edistymistä. Edistyminen on riittävää, jos päätoiminen opiskeluaikasi ei tule olennaisesti ylittämään 4 lukuvuotta. Sinun pitää osallistua lukukauden aikana vähintään 10 kurssille tai vähintään 20 opintopisteen laajuisiin opintoihin tai 2 kokeeseen, jotka kuuluvat ylioppilastutkintoon.

Muista ilmoittaa olosuhdemuutoksista välittömästi OmaKelassa. Liikaa tai perusteetta maksetut tuet peritään takaisin.

Oppimateriaalilisä

Jos olet alle 17-vuotias, sinulla voi olla mahdollisuus saada opintorahan oppimateriaalilisää

Et kuitenkaan voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Muuta opintorahaa et voi saada, koska sinusta maksetaan lapsilisää.


Opiskelun tuki Lempäälän lukiossa

Lempäälän lukiossa opiskelun tukea järjestetään opinto-ohjaajan ja erityisopettajan yhteistyönä.

Kaikki uudet opiskelijat osallistuvat lukemis- ja kirjoittamistaitojen alkukartoitukseen. Kartoituksen perusteella osa opiskelijoista ohjataan opiskelun tukikurssille, jossa monipuolisesti perehdytään erilaisiin oppimistyyleihin ja opiskelijan omaan tapaan oppia parhaiten. Kurssilla selvitellään myös mahdollisen lukilausunnon tarvetta ylioppilaskirjoituksia varten.

Lukilausunnon tekee erityisopettaja. Lisäksi erityisopettaja antaa yksilö- ja pienryhmäohjausta niille opiskelijoille, joilla on tuen tarvetta äidinkielessä tai vieraissa kielissä. Lukilausunnot ja eritysjärjestelyhakemukset lähetetään Ylioppilastutkintolautakunnalle mahdollisimman aikaisin ennen kirjoitusten alkamista, kuitenkin viimeistään ensimmäisen kerran kirjoituksiin ilmoittauduttaessa. Tavallisimmin lausunnolla haetaan erityisjärjestelyjä ja lisäaikaa kokeisiin.