Opiskelun tuet

Opintotuki

Kelan opintotukikeskus myöntää opintotukea (=opintoraha, asumislisä ja/tai opintolainan valtiontakaus) oppilaitokseen hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle lukiolaiselle. Lisätietoja www.kela.fi/opintotuki

Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen. Alle 17-vuotias voi kuitenkin määrätyin ehdoin saada opintotuen asumislisää ja opintolainan valtiontakauksen tai opintorahan oppimateriaalisää. Lukio-opinnoissa opintotuki voidaan myöntää enintään 10 kuukaudeksi lukuvuodessa.

Hakemuslomakkeita saa netistä www.kela.fi/lomakkeet, Kelan paikallistoimistosta ja oppilaitoksista. Lempäälän lukiossa hakemuskaavakkeet (OT1) ovat hallintokäytävän aulan telineessä.  Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Palauta täytetty kaavake liitteineen kansliaan sieltä edelleen lähetettäväksi Kelaan tarkistuksen jälkeen. Jos teit hakemuksen netissä (www.kela.fi/asiointi), pyydä kanslian lähettämään todistus opinnoistasi (O50) KELA:aan, jos sitä liitteeksi pyydetään.

Opintotuen myöntämisen perusteina ovat päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Opintojaan aloittavalle riittää oppilaitokseen hyväksyminen. Sinun on osallistuttava vähintään 10 kurssiin tai kahteen yo-tutkinnon kokeeseen lukukaudessa (20 kurssia/lukuvuosi, keskimäärin neljä kurssia/jakso). Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelija laiminlyö opintojaan tai hänen opintonsa viivästyvät siten, että opiskeluaika tulee olennaisesti ylittämään koulutuksen säännönmukaisen keston ajan. KELA:n sivuilta löytyy laskuri, jolla voit kartoittaa mahdollisuutesi tukeen.

Lukiolainen voi saada opintotuen neljäksi opiskeluvuodeksi. Tuki myönnetään enintään kolmeksi opiskeluvuodeksi ja lisähakemuksesta neljänneksi, jos päätoimiset lukio-opinnot jatkuvat. Jos lukuvuoden opintojen opiskeluaika keskeytyy niin, että kalenterikuukaudessa on alle 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää, et voi saada opintotukea kyseiseltä kuukaudelta. Tämä ei kuitenkaan yleensä koske joululomaa.

Muista ilmoittaa olosuhdemuutoksista välittömästi Kelaan (www.kela.fi/asiointi) tai lomakkeella OT15. Liikaa tai perusteetta maksetut tuet peritään takaisin.

Opintorahan oppimateriaalilisä

Opintorahan oppimateriaalilisä on 47,26 e/kk. Voit saada oppimateriaalilisää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

olet lapseton ja naimaton opiskelija, vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa, asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.

Kela myöntää oppimateriaalilisän automaattisesti opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos et vielä saa mitään opintotukea (opintorahaa, opintolainan valtiontakausta tai opintotuen asumislisää), hae opintotukea opintotukihakemuksella. Oppimateriaalilisää voivat saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa.

Koulumatkatuki

Koulumatkatukena korvataan päivittäisten (vähintään 7 yhdensuuntaista matkaa viikossa, 18 päivää kuukaudessa) koulumatkojen kustannuksia. Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava opiskelijan asunnolta oppilaitokseen lyhintä autoreittiä mitaten (ei linja-automatka) vähintään 10 kilometriä, josta bussilla matkustetun matkan pituus tulee olla vähintään 5 km. Matkahuollon lippua käytettäessä koulumatkan kustannuksien on lisäksi oltava vähintään 54 euroa/kk. Tampereen Seudun joukkoliikenteen (Nyssen) käyttäjälle tätä eurorajaa ei ole.

Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Kun matkatukeen oikeuttavat kriteerit täyttyvät, saat ostaa lippusi tuettuun hintaan eli Matkahuollon opiskelijaseutulipusta maksat 43 euroa/ostokerta. Tampereen seudun joukkoliikenteen käyttäjälle hinta on 21 € (7 - 16 v) 26 € (17 - 24 v) tieto 6/20. 

Koulumatkatukihakemuskaavakkeita (KM1) ja Kelan infoa löytyy netistä www.kela.fi/opiskelijat, hallintokäytävän aulan telineistä sekä kansliasta.KM1-kaavake pitää palauttaa lukion kansliaan.

Ostotodistuksen Matkahuollon lipulle saa kansliasta. Nysse, Tampereen Seudun joukkoliikenteen lippu ladataan netissä nella.tampere.fi tai asiakaspalvelussa Frenckellinaukio 2 B, Tampere.

Lukuvuoden tukikuukausien määrä

Koulumatkatuki myönnetään opiskeluajan todellisen keston mukaan 1-12 kuukaudeksi. Tukea haetaan joka lukuvuosi uudestaan. Voit saada koulumatkatukea vain kalenterikuukaudelta ja tästä johtuen tukeen oikeuttavan jakson tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 18 päivää ja kalenterikuukaudessa tulee olla tukeen oikeuttavia päiviä vähintään 18. Jos siis teet koulumatkan vain muutamana päivänä viikossa, et voi saada koulumatkatukea.

Joustavuutta oman matkustustavan käyttöön, jos matka tai matkustustapa vaihtuu usein

Koulumatkatuki voidaan opiskelijan hakemuksesta myöntää oman matkustustavan perusteella, vaikka opiskelija käyttää tai voisi käyttää joukkoliikennettä, jos opiskelijan koulumatka tai matkustustapa vaihtuu useita kertoja lukuvuoden aikana.

Koulumatkatuen oma matkustustapa tarkoittaa sitä, että koulumatkatuki maksetaan kuukausittain opiskelijan tilille. Jos tuki voidaan myöntää oman matkustustavan perusteella, opiskelija saa käyttää koulumatkallaan mitä tahansa matkustustapaa. Mahdolliset joukkoliikenteen liput opiskelija ostaa tällöin normaaliin (opiskelija) hintaan, eli koulumatkatuen ostotodistusta ei saa käyttää lippua ostettaessa.

Lipun ostaminen

Koulumatkatuella tuetun Matkahuollon matkalipun voi ostaa ensimmäisen kerran aikaisintaan 14 päivää ennen opintojen alkua ja viimeisen kerran viimeistään 14 päivää ennen opintojen päättymistä. Ensimmäinen latauskerta pitää tehdä Matkahuollossa ja seuraavat lataukset voi tehdä Matkahuollossa, Paunun linja-autoissa tai R-kioskeilla. Länsilinjan 50-linjoissa kortteja ei voi ladata.

Tampereen Seudun joukkoliikenteen kortti (5 €) ladataan netissä nella.tampere.fi tai asiakaspalvelussa Frenckellinaukio 2 B, Tampere.

Kysyttävää? Vastauksia saat: Kelan toimistot, netti 

www.kela.fi/koulumatkatuki

 tai 

www.facebook.com/opintotuki

, opiskelijan tuet palvelunumerosta 020 692 209 tai Matkahuollosta p. 0200 4000 tai 050 347 9901. Tampereen seudun joukkoliikenne puh. 03 5656 4700 joukkoliikenne.tampere.fi, 

etuuslippu@tampere.fi

Opiskelun tuki Lempäälän lukiossa

Lempäälän lukiossa opiskelun tukea järjestetään opinto-ohjaajan ja erityisopettajan yhteistyönä.

Kaikki uudet opiskelijat osallistuvat lukemis- ja kirjoittamistaitojen alkukartoitukseen. Kartoituksen perusteella osa opiskelijoista ohjataan opiskelun tukikurssille, jossa monipuolisesti perehdytään erilaisiin oppimistyyleihin ja opiskelijan omaan tapaan oppia parhaiten. Kurssilla selvitellään myös mahdollisen lukilausunnon tarvetta ylioppilaskirjoituksia varten.

Lukilausunnon tekee erityisopettaja. Lisäksi erityisopettaja antaa yksilö- ja pienryhmäohjausta niille opiskelijoille, joilla on tuen tarvetta äidinkielessä tai vieraissa kielissä. Lukilausunnot ja eritysjärjestelyhakemukset lähetetään Ylioppilastutkintolautakunnalle mahdollisimman aikaisin ennen kirjoitusten alkamista, kuitenkin viimeistään ensimmäisen kerran kirjoituksiin ilmoittauduttaessa. Tavallisimmin lausunnolla haetaan erityisjärjestelyjä ja lisäaikaa kokeisiin.