Lempäälän sivistystoimen tiedote 17.3.2020

15.5.2020

Valtioneuvosto on linjannut suosituksista lukio-opetuksen järjestäjille koronaviruksen leviämisen estämiseksi:

  • Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin.
  • Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

(Lähde https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist 16.3. klo 17.58)


Lempäälän lukiolle tämä tarkoittaa seuraavaa:

Tiistaina 17.3.2020
- Koulut toimivat 15.3. annettujen ohjeiden mukaisesti eli samoin kuin maanantaina 16.3.2020
Keskiviikkona 18.3.2020 -  9.4.2020 (pääsiäisloma 10.-13.4.)
- Lukiolaiset opiskelevat etäyhteyksin, lukujärjestyksen mukaisesti
- Opiskelijoiden poissaolot etäopetuksesta kirjataan 
- Ylioppilaskirjoitukset hoidetaan loppuun 16.-20.3.  
- Kouluruokailua ei järjestetä 18.3.-9.4. 
  > tiedotamme lisää, kun saamme lisätietoja Valtioneuvoston linjausten toimeenpanosta

Virta-kampuksen opiskelijahuollon järjestäminen 18.3.-13.4.2020/vastaava koulukuraattori Tuija Ylä-Himanka:
Opiskeluhuollon palvelut (koulukuraattorit ja –psykologit sekä koulujen psykiatriset sairaanhoitajat) jatkuvat Virta -kampuksella.  Palvelut järjestetään lähitapaamisten sijaan mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten Wilmaa ja sähköpostia, puheluita sekä etäyhteyksiä hyödyntäen.

Tämä poikkeuksellinen tilanne haastaa meidät kaikki uuden äärelle, ja koettelee myös psyykkistä toimintakykyä ja -jaksamista. Jos teillä herää huolta nuorenne voinnista, olkaa yhteydessä koulun opiskeluhuollon työntekijöihin Wilman kautta, josta löytyvät myös ajantasaiset yhteystiedot. Älkää siis jääkö yksin erilaisten huoliajatusten ja -kysymysten kanssa, vaan ratkotaan niitä yhdessä.

Toivomme ymmärrystä ja yhteistyötä näinä vaikeina aikoina. Kunnan loistava opetushenkilöstö pystyy etäopeusjärjestelyin ohjaamaan oppimista myös kotona. Toivomme yhteistyötä ja tukea lapsen opiskeluun. On kaikkien etu säilyttää oppilaiden päivärytmi ja edetä kouluaineissa

Psta
Erkki Hytönen
Lukion rehtori
050 3839674