Lempäälän lukion abiturientit siirtyvät etäopetukseen maanantaina 7.9.

5.10.2020

Lukion abiturientit siirtyvät etäopetukseen maanantaista 7.9. alkaen. Päätös on valmisteltu Lempäälän lukion ja kunnan koronaryhmän yhteistyöllä.

Koronatilanne on pysynyt toistaiseksi Pirkanmaalla rauhallisena, mutta kausiflunssa on voimistunut viime päivien aikana selvästi. Tämä on johtanut siihen, että koronatestaus on ruuhkautunut ja testituloksen saamiseen voi kulua viikko oireiden alkamisesta. Etäopetukseen siirtyminen tehdään abien osalta sen vuoksi, että näin pystymme vähentämään syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien opiskelijoiden päiväaikaisia kontakteja, jolloin riski infektiotautien leviämiseen pienenee. Mahdollisen koronatestituloksen ehtii myös saamaan ennen kirjoitusten alkua, mikäli opiskelija saa oireita viimeisen lähiopetusviikon aikana. Syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuvan opiskelijan tulisi muistaa myös vastuullinen toiminta vapaa-ajallaan. Suuria kokoontumisia sekä esimerkiksi yökerhoissa käyntiä tulisi välttää. Ylioppilaskirjoituksiin voi osallistua vain oireettomana. Mikäli opiskelijalla on oireita ylioppilaskirjoituspäivänä tai sitä edeltävänä päivänä, kokelaan tulee olla yhteydessä asiasta rehtoriin.

Käytännössä etäopetukseen siirtyminen tarkoittaa sitä, että kaikki kolmannen vuoden opiskelijoille tarkoitetut kurssien oppitunnit pidetään etäopetuksena 7.9.-2.10. Opettajat ohjeistavat abiturientteja (ja tarvittaessa myös muuta ryhmää) toimintatavoista niiden kurssien osalta, jotka ovat lähtökohtaisesti 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille tarkoitettuja kursseja. Etäopetus kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden osalta jatkuu 1. jakson loppuun asti. Syksyn viimeinen ylioppilaskoepäivä on 1.10. ja 1. jakso päättyy 2.10., joten päättöviikkokäytänteiden vuoksi on selkeämpää, että abien kurssit pidetään etäopetuksena jakson loppuun asti. Syksyn yo-kokelaat voivat kuitenkin palata lähiopetukseen mahdollisten 1. ja 2. vuosikurssin kurssien osalta sen jälkeen, kun heidän osaltaan syksyn yo-kokeet on saatu päätökseen.

Etäopetuksen aikana abiturienteilla on käytössään oppimisen tuki. Tukiopetusta voidaan antaa etänä opiskelijoiden tarpeen mukaisesti. Mikäli abiturientti kokee tarvitsevansa tukiopetusta, niin silloin opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta kurssin opettajalle. Opettajat informoivat abeja kurssien arviointikäytänteistä. Myös opiskeluhuollon palvelut ovat abien käytettävissä etäopiskelujakson aikana.

Lisätietoja asiasta saa rehtorilta.

Erno Tossavainen
v.s. rehtori, Lempäälän lukio